"Mullassa myllääminen kunniaan" – Keskusta haluaa luontoa kaupunkeihin ja metsäeskareita lapsille

Keskusta

Keskusta haluaa palauttaa luontoyhteyden suomalaisten jokapäiväiseen elämään.

Ilmastonmuutos, luontokato ja jatkuva kaupungistuminen vaativat uutta luontosuhdetta, puolueen tuoreessa luontolinjauksessa todetaan.

Keskustassa nähdään, että ihmiset maalla ja kaupungissa tarvitsevat päivittäin kosketuksen luonnon mikrobeihin. Ylivoimaisesti suurin osa bakteereista on hyödyllisiä ja elämän jatkumiselle välttämättömiä, vaikka niitä pidettiin pitkään haitallisina, puolue muistuttaa.

– Mullassa myllääminen pitäisi nostaa kunniaan, keskustan luontoryhmän puheenjohtaja Timo Kaunisto tiivisti tiedotustilaisuudessa.

– Tarvitsemme laajemminkin luontosuhteen uudistusta, kun siirtymä fossiilitaloudesta uusiutuvien luonnonvarojen talouteen nopeutuu ja jatkuu.

Keskustan mukaan asuinympäristöjen tiivistäminen, viheralueiden pilkkominen ja monipuolisten virkistysalueiden surkastuminen on edennyt aivan liian pitkälle erityisesti suurempien kaupunkiseutujen suunnittelussa.

Terveys, viihtyvyys ja lähiluonto on puolueen mukaan nostettava yhdyskuntakehitystä ohjaaviksi tavoitteiksi.

Konkreettisena tavoitteena keskusta nostaa esiin metsäympäristöä hyödyntävän varhaiskasvatuksen. Metsäeskareita pitäisi keskustan mielestä saada kaikkiin Suomen kuntiin.

– Metsäeskareista on tavattoman hyviä kokemuksia sekä lapsilta että vanhemmilta, Kaunisto sanoo.

Metsä on hänen mukaansa ”muovisia leikkipaikkoja” parempi vaihtoehto.

Keskustan mielestä Helsinkiin tulisi perustaa kansallinen kaupunkipuisto.

– Helsingissä jokainen näkee omin silmin, että Keskuspuistoa jyrsitään, asutusta tiivistetään ja viheralueet jäävät aika pieniin, Kaunisto sanoo.

Hän sanoo keskustalaisen luontosuhteen lähtevän siitä, että luontoa ei voi erottaa muusta elämästä.

Keskustan mukaan kulutus tulee irrottaa kertakäyttökulttuurista sääntelyn, kannusteiden ja opetuksen kautta sekä tietoisuutta lisäävien mediakampanjoiden avulla.

Luontoryhmän sihteerinä toiminut Jere Nuutinen sanoo, että keskusta on läpi historiansa korostanut ympäristöpolitiikassaan kulutuksen kohtuullisuutta.

– Meidän pitäisi kuluttaa järkevämpiä tuotteita, sellaisia jotka ovat kierrätettävissä, Nuutinen sanoo.

– Tekstiilitalouden puolella Suomessa on tehty paljon innovaatioita, joissa esimerkiksi vanhaan tekstiilikuituun lisätään puukuitua ja tätä kautta luodaan tekstiiliteollisuudelle kestäviä vaihtoehtoja, hän havainnollistaa.

Nykyiset suurten kaupunkien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset pitäisi keskustan mukaan jättää historiaan ja ottaa tilalle kansalliset ilmastosopimukset, jotka valtio tekisi maakunnittain alueen kuntien kanssa.

Keskustajohtaja Annika Saarikko on esittänyt tätä jo aiemmin.

– Eli haluamme toisaalta vähän hillitä kaupungistumista, tehdä sen kaupungistumisen vihreämmäksi ja edistää siirtymää fossiilivapaaseen elämään ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen, Timo Kaunisto toteaa.

Luontolinjaukset ovat osa keskustan ohjelmatyötä, josta tiivistetään eduskuntavaalien tavoitteet.