MTK:n Marttilan mukaan hallitusohjelma kehittää koko Suomea: ”Neuvottelijoilla on ollut maa- ja metsätalouden osaamista”

Hallitusohjelma

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan uusi hallitusohjelma pyrkii kehittämään koko Suomea unohtamatta maaseutua.

Järjestö pitää hyvänä sitä, ettei yrittämisen verotusta lähdetty kiristämään.

– Kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää myös, ettei maataloudelle aseteta uusia kustannuksia nostavia velvoitteita ilman niiden kompensoimista, järjestön kannanotossa todetaan.

Erityisen tärkeänä MTK pitää sitä, että pitkään jatkunut maatalouden kannattavuuden heikkeneminen pyritään katkaisemaan muun muassa turvaamalla maatalouden ja maaseudun kehittämistoimien rahoitusta ja panostamalla ruoan vientiin. Myös EU:n halu turvata maatalouden rahoitus on tärkeä.

Puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet maatalouden vaikean tilanteen.

– Se ei yksin näillä toimilla ja kirjauksilla ratkea, mutta ohjelma on askel oikeaan suuntaan, hän sanoo.

Järjestö korostaa, että maa- ja metsätalous ovat hiiltä sitovia elinkeinoja ja niitä kehittämällä saadaan kestävää kehitystä ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Myös hallitus on MTK:n iloksi tunnistanut ilmiön. 

– Ilmastopolitiikassa tulee pyrkiä tuloksiin tutkitun tiedon ja markkinalähtöisten taloudellisten kannustimien kautta. On puntaroitava myös ilmastotoimien sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Marttila korostaa.

MTK löytää hallitusohjelmasta paljon muutakin hyvää. Myönteistä ovat esimerksi vapaaehtoinen soidensuojeluohjelma samoin kuin uudet mahdollisuudet biokaasun käytön kasvuun sekä kiertotalouteen.

Se kannattaa myös kirjausta vähittäiskaupan asiakasdatan avaamisesta ja kauppojen omien tuotemerkkien rajoittamisesta sekä alkuperäismerkintöjen laajentamisesta. Myös lupaus lomitusjärjestelmän kehittämisestä ja lunastuslain kokonaisuudistuksesta saavat järjestöltä kiitosta.

– On hyvä asia, että hallitusneuvottelijoilla on ollut maa- ja metsätalouden osaamista ja maaseudun tuntemusta käytössään, Marttila summaa.