Katainen kiittelee hallituksen selkeää EU-linjaa: ”Ei leikkauksia maatalouteen ja aluepolitiikkaan”

Hallitusohjelma

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk. /ALDE) on tyytyväinen hallitusohjelman maataloutta ja aluepolitiikkaa koskeviin kirjauksiin. 

Hänen mukaansa tulevan hallituksen EU-politiikan linjaa voidaan pitää erittäin keskustalaisena. Kataisen mielestä on hyvä, että hallitushojelmassa vaaditaan EU:lta tarkoituksenmukaisen budjetin laadintaa. 

Näin voidaan turvata nykyiset EU-toiminnot, kuten maatalous ja aluepolitiikka sekä varata riittävät resurssit uusiin haasteisiin, kuten sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen.

– Hallitusohjelmatavoitteet antavat hyvän selkänojan myös meppien työskentelylle Euroopan parlamentissa. Pidän hyvänä tavoitteena myös sitä, että Suomen maksuosuus pysyy kohtuullisena, Katainen painottaa. 

Hän pitää tärkeänä myös, että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi EU:n rahoituskehyksien osalta nykytasoinen maatalousbudjetti.

– On tärkeää, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen taso halutaan turvata. Tosin tukipolitiikkaa tulee uudistaa siihen suuntaan, että tuet kohdennetaan jatkossa entistä paremmin aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon, Katainen painottaa. 

Europarlamentaarikko toivoo, että aluekehitysvaroja hyödynnetään tehokkaasti, kuten uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu. Aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien erityisaseman turvaminen on hänen mukaansa välttämätöntä.

– EU -rahoituksella on tärkeä vipuvaikutus alueiden elinvoimaan ja kehittämistyöhön. Maakuntien kannalta tärkeä tavoite on myös edistää Suomen liikenneverkon kytkeytymistä Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T:n ydinverkkokäytäviin, Katainen korostaa.