Minne katosi eduskunnan tiedeväki? Emeritusprofessori Paloheimo paljastaa "päivänselvän selityksen" – Suomenmaa listasi kansanedustajien koulutustaustat

Vähiten tohtoriksi kouluttautuneita on eduskunnan keskiryhmissä. Heikki Paloheimon mukaan politiikan ammattimaistuminen ja maisterivaltaistuminen tapahtuivat samaan aikaan.
Politiikka

Välillä julkisuuteen nousee keskustelu siitä, pitäisikö politiikassa olla mukana enemmän tohtoreita ja professoreita. Erityisesti professorien puutetta on harmiteltu, sillä juuri akateemikot ovat jatkuvasti alansa uusimman tiedon päällä ja sen myötä johtavia asiantuntijoita.

Länsi- ja Keski-Euroopassa valtiopäivillä istuu huomattavasti enemmän professoris- ja tohtorisihmisiä kuin Suomessa.

Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori Heikki Paloheimo kertoo, että tälle on ainakin yksi päivänselvä selitys.

– Suomen vaalijärjestelmä on henkilökeskeisempi kuin melkein missään muussa läntisen Euroopan maassa. Suhteellisen vaalitavan maissa vaali on lähtökohdiltaan pitkien listojen vaali, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Vaaleihin liittyvä asetelma synnyttää aivan erilaisen tilanteen kuin Suomessa.

– Muistan noin kaksikymmentä vuotta sitten kysyneeni belgialaiselta kansantaloustieteen professorilta, miten on mahdollista, että hän sekä toimii professorina että istuu parlamentissa. Hän kertoi, ettei hänen tarvitse järjestelmän takia edes tehdä mitään, sillä puolue on asettanut hänet kohtalaisen korkealle sijalle listalla. Kansanedustajana hän sanoi käyttävänsä aikaansa vain niihin asioihin, jotka liittyvät hänen kansantaloustieteelliseen osaamiseensa, Paloheimo kertoo.

Tällaisissa listavaalimaissa on paljon edustajia, jotka eivät juuri tee vaalityötä, ja profiloituvat työssään vain erityisalansa edustajina.

– Suomessakin on erikoistujia, mutta meidän vaalijärjestelmämme on omiaan pohjaamaan siihen, että useimpien edustajien pitää ainakin kohtalaisesti profiloitua moniin erilaisiin asioihin ja oman vaalipiirinsä edustamiseen, emeritusprofessori avaa.

Suomen ensimmäinen pääministeri Pehr Evind Svinhufvud oli koulutukseltaan filosofian maisteri ja arvonimeltään varatuomari. Nykyinen pääministeri Sanna Marin on hallintotieteiden maisteri. Edellinen tohtori pääministerin paikalla on vuosina 2014–15 johdossa ollut Alexander Stubb, joka haki tutkintonsa Lontoosta. Professori nähtiin pääministerinä viimeksi vuonna 1944, jolloin Edwin Linkomiehen hallitus alkoi luotsata Suomea ulos jatkosodasta. (Wikimedia Commons, Lehtikuva)

Suomessakin oli käytössä tietynlainen listavaalijärjestelmä aina 1950-luvulle asti.

Vuoteen 1935 asti äänestettiin vetämällä niin sanottu punainen viiva suurikokoiseen äänestyslappuun, joihin oli painettu ehdokkaiden nimet.

Kullakin listalla oli korkeintaan kolme ehdokasta, ja sama ehdokas sai olla mukana useammalla listalla. Äänestäjä veti viivan valitsemansa ehdokkaan kohdalle. Ehdokkaiden järjestys listalla toimi niin, että ensimmäinen sai kokonaisen, toinen puolikkaan ja kolmas kolmasosaäänen.

Äänestäjällä oli myös oikeus vaihtaa ehdokkaiden järjestystä listalla, tai kirjoittaa lippuun muita nimiä. Näillä vaihtoehdoilla ei kuitenkaan lopulta ollut käytännön merkitystä.

Vuonna 1935 vaalilakia muutettiin.

Listan ehdokasmäärä tiputettiin kahteen, eikä järjestyksen muuttaminen ollut enää mahdollista. Vuonna 1951 siirryttiin nykyisen kaltaisiin äänestyslippuihin, joihin ehdokkaiden nimiä ei ole painettu.

1954 siirryttiin yhden henkilön listoihin. Nyt äänestäjä merkitsee valitsemansa ehdokkaan numeron lipussa olevaan ympyrään.

Samoihin aikoihin, eli sotien jälkeen, eduskunnassa laski professorien, 1970-luvulla tohtorien määrä, Paloheimo kuvaa.

– Yleisin poliitikon koulutustausta on siitä asti ollut maisterin tutkinto. Politiikka ammattimaistui 1970-luvulla, ja tällöin tapahtui ehkä suurin muutos.

Sama kaava pätee myös pääministerien kanssa, osittain myös presidenttien. Vuosien 1917 ja 1944 välillä 18 eri henkilöä toimi pääministerin tehtävässä.

Heistä kahdeksan oli myös professoreita, ja kahdella muulla oli tohtorintutkinto. Ainoa korkeakouluttamaton pääministeri ajanjaksolla oli maalaisliittolainen presidentiksikin noussut Kyösti Kallio.

Professoreihin luotettiin itsenäisyyden alkuaikoina laajasti politiikan tehtävissä. Presidenteistä juuri ensimmäinen oli myös professori. Vuosina 1919–1925 valtaa pitänyt K. J. Ståhlberg toimi urallaan hallinto-oikeuden professorina.

Itsenäisyyden alkuaikoina eduskunnan kokoonpano vastasi Paloheimon mukaan melko hyvin koko aikuisväestön ammattitaustaa. Näin oli vielä pitkälti sotien jälkeenkin, mutta eritoten 1970-luvulla eriytyminen jo näkyi. Siinä missä professorien määrä romahti, tippui myös duunaritaustaisten määrä.

Presidenteistä tohtorinhatun ovat hankkineet K. J. Ståhlberg, Lauri Kr. Relander, J. K. Paasikivi, Urho Kekkonen sekä Mauno Koivisto. Pidempää tiedeuraa tekivät Ståhlberg ja Relander, joista ensimmäinen myös professorina. (Wikimedia Commons)

Mikä on nykyisen eduskunnan jäsenten koulutustausta? Suomenmaa kävi läpi kaikki 200 kansanedustajaa, ja tästä selvisi, että Paloheimon puheet maisterivallasta pätevät tälläkin vaalikaudella.

Eduskunnassa vaikuttaa tällä hetkellä 80 henkilöä, joiden korkein koulutusaste on maisterin tutkinto, tai siihen vertautuva tutkinto, kuten diplomi-insinöörin tutkinto. Lisensiaatteja on 6, heistä suurin osa lääketieteen lisensiaatteja, sillä lääkärit opiskelevat suoraan lisensiaatiksi asti.

Tohtoreita eduskunnassa on 14. Heistä useampi on tehnyt tutkijan töitä, mutta professoreina heistä ei ole toiminut yksikään.

Ylempi tutkinto yliopistosta on siis tasan puolella kansanedustajista. Joidenkin tutkintonimikkeiden kohdalla tulkinnat tutkinnon vertautuvuudesta maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon eivät tosin ole yksiselitteisiä.

Hyvin monella kansanedustajalla on myös muita yliopistotutkintoja. Moni on hankkinut ammattinimikkeen tai kandidaatintutkinnon yliopiston kautta. Osan yliopisto-opinnot ovat kesken.

Muualla Euroopassa professorit halutaan korkealle vaalilistoilla, ja tämä kertoo Paloheimon mielestä siitä, että puolueiden kärkeen halutaan sektoriosaamista.

Suomessa siviiliammatin harjoittaminen samanaikaisesti kansanedustajan työn kanssa on erittäin vaikeaa tätä nykyä juuri sen takia, että jokaisen edustajan täytyy pysyä perillä useista asioista. 1970-luvulla näkyi professorien ja ammattipoliitikkojen konflikti, ja mitä ilmeisimmin professorit saivat väistyä.

– Sieltä 70-luvulta alkaen löytyy professoreita, joista voi sanoa, etteivät he tottuneet lainkaan joukkuepeliin, jota tarvitaan puoluepohjaisessa eduskuntatyössä. He eivät olleet kansanedustajina kovin menestyneitä, vaikka heillä oli professorin ammattitausta, Paloheimo kertoo.

– Se on aivan selvä asia, että puolueet ovat jo pitkään olleet poliitikkojen aivan keskeiset kouluttajat.

Eduskuntaryhmittäin tarkasteltuna löytyy jonkinlaisia eroja edustajien koulutustaustoissa.

SDP:n eduskuntaryhmässä (40 edustajaa) on kolme tohtoria, yksi lisensiaatti ja 15 maisteria. Perussuomalaisilla (38) on niin ikään kolme tohtoria, ja maistereita on viisi. Kokoomuksella (38) on neljä tohtoria, lisensiaatti ja 26 maisteria.

Keskustan 31 edustajan ryhmässä on 21 maisteria, tohtorit ja lisensiaatit puuttuvat.

Vihreillä (20 edustajaa) on kaksi tohtoria, kaksi lisensiaattia ja 11 maisteria. Vasemmistoliitolla (16) luvut ovat kaksi tohtoria ja viisi maisteria. RKP:n eduskuntaryhmässä (9) on kuusi maisteria. Kristillisdemokraateilla (5) on maisteri ja kaksi lisensiaattia. Yhden hengen eduskuntaryhmien edustajilla ei ole suoritettuna ylempiä korkeakoulututkintoja.

Suomen kansanedustajat koulutus- tai ammattinimikkeineen

SOSIALIDEMOKRAATTINEN EDUSKUNTARYHMÄ

Asell, Marko, liikunnanohjaaja (AMK)

Berg, Kim, röntgenhoitaja

Eloranta, Eeva-Johanna, filosofian maisteri, valtiotieteiden maisteri

Eskelinen, Seppo, ammatillinen koulutus

Filatov, Tarja, yhteiskuntatieteiden ylioppilas

Gustafsson, Jukka, yhteiskuntatieteiden maisteri

Guzenina, Maria, ylioppilas

Haatainen, Tuula, valtiotieteiden maisteri

Harakka, Timo, teatteritaiteen maisteri

Heinäluoma, Eveliina, yhteiskuntatieteiden maisteri

Kari, Mika, yhteisöpedagogi (AMK)

Kiljunen, Anneli, sosiaalihuoltajatutkinto

Kiljunen, Kimmo, valtiotieteen tohtori

Kiuru, Krista, valtiotieteiden maisteri

Koskinen, Johannes, oikeustieteen kandidaatti

Kvarnström, Johan, filosofian maisteri

Kymäläinen, Suna, sosionomiopintoja

Lindtman, Antti, valtiotieteiden kandidaatti

Lindén, Aki, lääketieteen lisensiaatti, valtiotieteen maisteri

Malm, Niina, logistiikan perustutkinto

Marin, Sanna, hallintotieteiden maisteri

Mäkinen, Riitta, yhteiskuntatieteiden maisteri

Mäkisalo-Ropponen, Merja, terveystieteiden tohtori

Mäkynen, Matias, oikeustieteen ylioppilas

Nurminen, Ilmari, hallintotieteiden kandidaatti

Ojala-Niemelä, Johanna, oikeustieteen kandidaatti

Paatero, Sirpa ylioppilas, kasvatustieteen ja terveyskasvatuksen approbatur

Piirainen, Raimo, ammatillinen koulutus

Rantanen, Piritta, sairaanhoitaja AMK, tradenomi AMK

Rinne, Antti, oikeustieteen kandidaatti

Salonen, Kristiina ylioppilas, hallintotieteiden kandidaatti

Skinnari, Ville, Master of Laws (vastaa oikeustieteen maisteria)

al-Taee, Hussein Masters Degree in International Management (maisteri)

Taimela, Katja, suurtalouskokki

Tuomioja, Erkki, valtiotieteiden tohtori

Tuppurainen, Tytti, filosofian maisteri

Viitanen, Pia, hallintotieteiden maisteri

Viljanen, Heidi, yhteiskuntatieteiden maisteri

Väätäinen, Tuula, erikoissairaanhoitaja

Werning, Paula, sairaanhoitaja

PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

Antikainen, Sanna, sairaanhoitaja

Eerola, Juho, ylioppilas, lähihoitaja

Elomaa, Ritva, ylioppilas, röntgenhoitaja

Halla-aho, Jussi, filosofian tohtori

Huru, Petri, ylipalomies-sairaankuljettaja, lähihoitaja

Immonen, Olli, turvallisuusalan perustutkinto, vartijan ammattitutkinto

Junnila, Vilhelm, yrittäjä, yliopisto-opintoja

Juuso, Kaisa, sairaanhoitaja AMK, filosofian kandidaatti

Juvonen, Arja, geronomi

Kankaanniemi, Toimi, sosionomi/kunnallistutkinto

Koponen, Ari, yrittäjä

Koskela, Jari, yhteiskuntatieteiden tohtori

Kotiaho, Jouni, yrittäjä

Laakso, Sheikki, yrittäjä

Lehto, Rami, ssähkövoimatekniikan mekaanikko

Lundén, Mikko, kauppias

Meri, Leena, oikeustieteen maisteri

Mäenpää, Juha, koneinsinööri, ammatillinen erityisopettaja

Mäkelä, Jani, tradenomi

Mäkynen, Jukka, rakennusmies

Niemi, Veijo, PapVT (poliisitutkinto)

Niikko, Mika, sähköasentaja, seurakuntatyöntekijä

Packalén, Tom, poliisipäällystön virkatutkinto

Peltokangas, Mauri, yrittäjä

Puisto, Sakari, filosofian tohtori

Purra, Riikka, valtiotieteiden maisteri

Ranne, Lulu, diplomi-insinööri

Rantanen, Mari, poliisin perustutkinto, sairaanhoitaja, ensihoitaja

Reijonen, Minna, farmaseutti

Ronkainen, Jari, kirvesmies

Savio, Sami, filosofian maisteri, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Simula, Jenna, tradenomi

Slunga-Poutsalo, Riikka, ylioppilas, rakennuspiirtäjä

Tavio, Ville, oikeustieteen maisteri

Tynkkynen, Sebastian, yrittäjä, opiskelija

Vallin, Veikko, yrittäjä

Vähämäki, Ville, diplomi-insinööri

Wihonen, Jussi, yrittäjä

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄ

Autto, Heikki, hallintotieteiden maisteri

Eestilä, Markku, eläinlääketieteen lisensiaatti

Grahn-Laasonen, Sanni, valtiotieteiden maisteri

Heikkinen, Janne, yhteiskuntatieteiden maisteri

Heinonen, Timo, kasvatustieteen maisteri

Häkkänen, Antti, oikeustieteen maisteri

Ikonen, Anna-Kaisa yhteiskuntatieteiden tohtori

Jokinen, Kalle, poliisialipäällystön virkatutkinto

Kanerva, Ilkka, valtiotieteiden maisteri

Kauma, Pia, kauppatieteiden maisteri

Kaunisto, Ville, kauppatieteiden ylioppilas ja ammattiurheilija

Keto-Huovinen, Pihla, oikeustieteen kandidaatti

Kilpi, Marko, poliisin ammattitutkinto

Kiuru, Pauli, filosofian maisteri, MBA

Kopra, Jukka, tekniikan kandidaatti

Koulumies, Terhi, valtiotieteiden maisteri

Laiho, Mia, lääketieteen tohtori

Marttinen, Matias, valtiotieteiden maisteri

Multala, Sari, kauppatieteiden maisteri

Mykkänen, Kai, valtiotieteen maisteri

Orpo, Petteri, valtiotieteiden maisteri

Pelkonen, Jaana, valtiotieteiden maisteri

Risikko, Paula, terveystieteiden tohtori

Rydman, Wille, valtiotieteiden maisteri

Sankelo, Janne, kasvatustieteen maisteri

Sarkomaa, Sari, terveydenhuollon maisteri

Satonen, Arto, yhteiskuntatieteiden maisteri

Sirén, Saara-Sofia, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri

Sjöblom, Ruut, teologian maisteri

Talvitie, Mari-Leena, ympäristötekniikan diplomi-insinööri

Tolvanen, Kari, poliisipäällystön virkatutkinto

Valtonen, Elina, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Vartiainen, Juhana, valtiotieteiden tohtori

Vestman, Heikki, oikeustieteen maisteri

Vikman, Sofia, yhteiskuntatieteiden maisteri

Virolainen, Anne-Mari, kauppatieteiden maisteri

Wallinheimo, Sinuhe LitM – Master in Sports Science and Management (maisteri)

Zyskowicz, Ben, oikeustieteen kandidaatti

KESKUSTAN EDUSKUNTARYHMÄ

Aittakumpu, Pekka filosofian maisteri, teologian maisteri

Heikkinen, Hannakaisa, terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja

Honkonen, Petri, filosofian maisteri

Hoskonen, Hannu, metsätalousinsinööri

Huttunen, Hanna, metsätalousinsinööri

Kaikkonen, Antti, valtiotieteiden kandidaatti

Kalli, Eeva, kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri

Kalmari, Anne, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Kemppi, Hilkka, taiteen maisteri, restonomi

Kettunen, Tuomas, agrologi

Kinnunen, Mikko, teologian maisteri

Kiviranta, Esko, oikeustieteen kandidaatti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi

Kivisaari, Pasi, kasvatustieteiden maisteri

Kosonen, Hanna, filosofian maisteri

Kulmuni, Katri, yhteiskuntatieteiden maisteri

Kurvinen, Antti, oikeustieteen maisteri

Kärnä, Mikko, upseerin ylempi korkeakoulututkinto, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen ylioppilas

Könttä, Joonas, yhteiskuntatieteiden maisteri

Leppä, Jari, maanviljelysteknikko

Lintilä, Mika, ylioppilasmerkonomi, hallintotieteiden kandidaatti

Lohi, Markus, oikeustieteen maisteri

Mattila, Hanna-Leena, filosofian maisteri

Ovaska, Jouni, kasvatustieteen maisteri

Pirttilahti, Arto, agrologi

Pylväs, Juha, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Saarikko, Annika, filosofian maisteri

Savola, Mikko, tradenomi

Sipilä, Juha, diplomi-insinööri

Torniainen, Ari, rakennusinsinööri

Vanhanen, Matti, valtiotieteiden maisteri

Vehviläinen, Anu, filosofian maisteri

VIHREÄ EDUSKUNTARYHMÄ

Alanko-Kahiluoto, Outi, filosofian tohtori

Elo, Tiin, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Forsgrén, Bella, opiskelija

Haavisto, Pekka, ylioppilas

Harjanne, Atte, diplomi-insinööri

Hassi, Satu, tekniikan lisensiaatti

Holopainen, Hanna, diplomi-insinööri

Holopainen, Mari, kauppatieteiden maisteri

Hopsu, Inka, kasvatustieteen maisteri

Hyrkkö, Saara, diplomi-insinööri

Järvinen, Heli, yhteiskuntatieteiden maisteri

Kari, Emma, filosofian maisteri

Koponen, Noora, fysioterapeutti AMK

Mikkonen, Krista, filosofian maisteri

Ohisalo, Maria, yhteiskuntatieteiden tohtori

Petelius, Pirkka-Pekka, näyttelijä (TEAK)

Pitko, Jenni, arkkitehti

Soinikoski, Mirka, lääketieteen lisensiaatti

Suomela, Iiris, yhteiskuntatieteiden opiskelija

Virta, Sofia, kasvatustieteiden maisteri

VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTARYHMÄ

Andersson, Li, valtiotieteiden kandidaatti

Arhinmäki, Paavo, valtiotieteiden ylioppilas

Honkasalo, Veronika, valtiotieteiden tohtori

Hänninen, Katja, yo-merkonomi, liiketalouden perustutkinto

Kautto, Juho, paperiprosessinhoitaja, puutarhuri

Kivelä, Mai, Master in Environment and Development (maisteri), yhteisöpedagogi

Kontula, Anna, yhteiskuntatieteiden tohtori

Kyllönen, Merja, bioanalyytikko, ylioppilas

Lohikoski, Pia, valtiotieteiden maisteri

Mustajärvi, Markus, yhteiskuntatieteiden maisteri, metsätalousinsinööri

Myllykoski, Jari, johtamisen erikoisammattitutkinto, näyttötutkintomestari

Pekonen, Aino-Kaisa, lähihoitaja

Saramo, Jussi, datanomi

Sarkkinen, Hanna, filosofian maisteri

Semi, Matti, rakennusmies

Yrttiaho, Johannes, filosofian maisteri

RUOTSALAINEN EDUSKUNTARYHMÄ

Adlercreutz, Anders, arkkitehti

Bergqvist, Sandra, valtiotieteiden maisteri

Biaudet, Eva, ylioppilas, oikeustieteen opintoja

Blomqvist, Thomas, ylioppilas, maa- ja metsätaloustieteiden opintoja

Henriksson, Anna-Maja, oikeustieteen kandidaatti

Löfström, Mats, valtiotieteen kandidaatti

Norrback, Anders, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Ollikainen, Mikko, kasvatustieteen maisteri

Rehn-Kivi, Veronica, arkkitehti

Strand, Joakim, oikeustieteen maisteri, kauppatieteen maisteri

KRISTILLISDEMOKRAATTINEN EDUSKUNTARYHMÄ

Essayah, Sari, kauppatieteiden maisteri

Laukkanen, Antero, peruskoulu, lukio-opintoja

Räsänen, Päivi, lääketieteen lisensiaatti

Tanus, Sari, yleislääkäri, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Östman, Peter, merkonomi

LIIKE NYT -EDUSKUNTARYHMÄ

Harkimo, Harry, diplomiekonomi

EDUSKUNTARYHMÄ VALTA KUULUU KANSALLE

Turtiainen, Ano, metallialan ammattitutkinto