Metsästävä sukutilan isäntä Jari Leppä jatkaa maa- ja metsätalousministerinä

Ministerivalinnat

Pertunmaalainen kuudennen kauden maanviljelijä-kansanedustaja Jari Leppä, 59, pääsi viime vaalikaudella ministerin hommiin, kun yhdistetyn maatalous- ja ympäristöministerin Kimmo Tiilikaisen liian raskaaksi osoittautunutta salkkua päätettiin keventää.

Lepästä tuli tuolloin vain 57-vuotiaana Juha Sipilän hallituksen vanhin ministeri. Maa- ja metsätalousministerinä Leppä on puolustanut suomalaista ruokaa, viljelijöitä ja metsätaloutta ärhäkästi, metsästystä ja kalastustakaan unohtamatta. Myös Brysselin päässä asiat ovat hoituneet vaatimattomasta kielitaidosta huolimatta. Nyt maa- ja metsätalousministerin pesti saa jatkoa Antti Rinteen hallituksessa.

Kansanedustajan ja ministerin töiden ohessa Leppä on viljellyt sukunsa omistuksessa 1500-luvulta lähtien ollutta Antinmäen tilaa Pertunmaan Koirakiven kylässä vuodesta 1980 lähtien. Päätuotantosuunta on ollut maidontuotanto. Lypsylehmiä on noin 70. Li­säk­si Le­pät har­joit­ta­vat muun mu­as­sa met­sä­ta­lout­ta.

Metsästystä har­ras­ta­va mi­nis­te­ri eh­ti työ­kii­reis­tään huo­li­mat­ta kaa­taa vii­me syk­sy­näkin 12-piik­ki­sen hirvison­nin omalta maaltaan ja oman seuran jahdista. Leppä ottaa myös usein Aleksandra -tyttärensä mukaan hir­vi- ja peu­ra­pas­siin opettaakseen tälle itsekin vanhemmiltaan oppineita erätaitoja.

Maanviljelysteknikon koulutuksen saaneen Lepän harrastuksiin kuuluvat metsästyksen lisäksi, raviurheilu, nuorisoseuratoiminta ja kesäteatteri. Sotilasarvoltaan Leppä on reservin majuri.