Metsä Groupin biotuotetehdas Kemissä sai ympäristöluvan – päätöstä 1,5 miljardin euron investoinnista odotetaan alkuvuonna

Biotuotetehdas

Metsä Fibre on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Kemin biotuotetehtaalle.

Luvat on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Virasto kertoo, että yhtiöllä on oikeus aloittaa tehtaan toiminta jo ennen päätöksen tulemista lainvoimaiseksi.

Metsä Groupiin kuuluva yhtiö on suunnitellut alueelle 1,5 miljardin euron investointia. Metsä Fibre kertoo, että päätösvalmius tehtaan investoinnista voidaan saavuttaa alkuvuonna 2021. Yhtiö kertoo seuraavaksi analysoivansa ympäristölupaa tarkemmin.

Tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi ja puoli vuotta. Se tuottaisi valmistuttuaan 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita.

Aluehallintovirasto kertoo rajoittaneensa tehtaalta sekä vesiin johdettavia aine- ja lämpöpäästöjä että ilmaan johdettavia päästöjä.

Esimerkiksi ilmaan johdettavien hiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden osalta päästöjä on rajoitettu huomattavasti lupahakemuksessa esitettyä tiukemmin.

–  Lupamääräysten mukaan toimittaessa ilmaan johdettavien päästöjen vaikutus Kemin ilmanlaatuun jää vähäiseksi.

Lisäksi luvissa on rajoitettu melusta ja raskaan liikenteen lisääntymisestä aiheutuvia haittoja.

Metsä Fibren mukaan tehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus.

Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia.

–  Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaisi Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat, yhtiö sanoo tiedotteessa.