Lapsen toistuville hengitystieinfektioille löytyi väitöstutkimuksessa uusi yllättävä syy

Lapset

Hengitystieinfektiot ovat lasten yleisimpiä infektiosairauksia ennen kouluikää. Noin kymmenen prosenttia lapsista sairastaa niitä toistuvasti.

Jatkuva sairastelu vaikuttaa monella tavalla lapsen ja perheen hyvinvointiin.

Lääkentieteen lisensiaatti Laura Korhonen selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan äidin raskaudenaikaisen stressin, lapsen perimän ja sukupuolen vaikutuksia pienten lasten riskiin sairastua toistuviin hengitystieinfektioihin.

Tutkimus osoitti, että äidin psykologinen stressi oli yhteydessä lapsen suurentuneeseen riskiin sairastaa toistuvia hengitystieinfektioita.

Aikaisemmin on riskitekijöiksi jo tunnistettu päiväkotihoito, sisarusten lukumäärä, imetyksen lyhyempi kesto ja vanhempien tupakointi.

– Tämän tutkimuksen perusteella ei tiedetä, miksi tällainen yhteys raskaudenaikaisen stressin ja lapsen myöhemmän sairastavuuden suhteen on olemassa, ja se onkin jatkotutkimuksen aiheena, Laura Korhonen toteaa. 
– Lisäksi on tärkeää muistaa, että stressitekijöiden riskiä lisäävä vaikutus ei ole kovin suuri.

Äidin raskaudenaikainen stressioireilu on yhteydessä kymmenen viikon ikäisen lapsen vaimentuneeseen kortisolin tuotantoon.

Sikiön altistuminen äidin psykologiselle stressioireilulle raskauden aikana saattaa muuttaa sikiön biologiaa ja muovata yksilön kehitystä.