Lakivaliokunta yksimielinen selonteosta: korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen merkitystä 

Turvallisuuspolitiikka

Eduskunnan lakivaliokunta on yksimielisesti hyväksynyt lausunnon selonteosta, jossa arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutuksia Suomelle.

Lakivaliokunta korostaa oikeusvaltion ja sen turvaamisen sekä oikeudenhoidon toimijoiden toimintakyvystä huolehtimisen merkitystä kokonaisturvallisuuden kannalta.

Valiokunnan mukaan toimiva oikeusvaltio sekä luottamus tuomioistuinten ja viranomaisten toimintaan sekä oikeuksien ja vastuun toteutumiseen lisäävät väestön kriisinsietokykyä. 

Muuttuneessa toimintaympäristössä valiokunta korostaa myös hybridiuhkiin sekä rikollisuuden lisääntymiseen varautumista ja vastaamista sekä rikosvastuun toteuttamisen merkitystä.

Lakivaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.