Kysely: Puolet ekonomisteista aloittaisi sopeutustoimet jo tällä vaalikaudella

Talouspolitiikka

Joka toinen suomalaisista taloustieteilijöistä katsoo, että julkisen talouden sopeutustoimet olisi syytä aloittaa jo tällä vaalikaudella, ilmenee Ekonomistikoneen toteuttamasta kyselystä.

Eri mieltä asiasta on 13 prosenttia ekonomisteista. Kyselyn vastaajista huomattavan moni eli 37 prosenttia oli epävarmoja sopeutuksen oikeasta ajankohdasta.

Selvä enemmistö eli 71 prosenttia ekonomisteista tasapainottaisi julkista taloutta menoleikkauksilla. Noin puolet ekonomisteista kannattaa verotuksen kiristämistä, käy ilmi kyselystä.

Kysymykseen sopeutuksen oikeasta ajankohdasta vastasi 46 ekonomistia.

Hallitus kokoontuu tällä viikolla niin sanottuun puoliväliriiheen neuvottelemaan valtiontalouden suuntaviivoista tuleville vuosille. Näkemykset sopeutuksen aikataulusta vaihtelevat hallituksen sisällä.