Kysely: MV-lehden tuntevista 8 prosenttia luottaa sivuston sisältöihin

Media

Noin puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista ilmoittaa tuntevansa MV-lehden ja Magneettimedian kaltaisia nettisivustoja. Heistä kahdeksan prosenttia ilmoittaa luottavansa näiden sivustojen sisältöön.

Tiedot käyvät ilmi Sanomalehtien liiton teettämästä kyselytutkimuksesta.

Miehet luottavat naisia enemmän MV-lehden kaltaisiin sivustoihin. Sanomalehtien liiton mukaan eniten sivustoihin luottavia on ihmisissä, joilla on alempi koulutus.

Esimerkiksi sivustot tuntevista perus- tai ammattikoulun käyneistä 14 prosenttia luottaa MV-lehden kaltaisiin sivustoihin.

MV-lehteä tai vastaavia sivustoja käyttää ainakin silloin tällöin 13 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista.

Suurin osa eli 77 prosenttia kyselyyn vastanneista piti luotettavuutta tärkeänä ominaisuutena netin sisällöissä.

Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup maaliskuussa.

Kyselystä selvisi myös, että sanomalehtien asema luotetuimpana mediana on vahvistunut entisestään.

Tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Tulos on kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Toiseksi luotetuimpia ovat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 75 prosenttia suomalaisista. Kolmanneksi sijoittuivat Ylen radiokanavat, joita pitää luotettavina 66 prosenttia vastaajista.

Sen sijaan Youtuben, Facebookin, Twitterin ja Instagramin luotettavuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Niitä pitää luotettavina vain 2–4 prosenttia suomalaisista.