Kuntakenttä helpottunut valtionosuuksien palautuksista

Budjettiriihi

Hallitus linjasi budjettiriihessä, että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuonna 1,1 miljardia euroa.

Kuntakenttä on erittäin helpottunut siitä, että valtionosuuksia palautetaan kunnille, Kuntaliitto tiedottaa.

Lisäykset liittyvät kilpailukykysopimuksen leikkausten päättymiseen sekä siihen, että valtio vastaa osasta peruspalveluiden kustannusten nousua.

– On myönteistä, että hallitus reagoi verokorttiuudistuksen aiheuttamaan verotulojen kertymävajeeseen aikaistamalla valtionosuuksien maksua osittain jo tämän vuoden puolelle, Kuntaliiton tiedotteessa todetaan.

– Se vahvistaa vain osaltaan kuntien tulopohjaa, muttei korjaa verokertymiin liittyviä rytmihäiriöitä, jotka vaikeuttavat merkittävästi kuntien taloussuunnittelua ja veroprosenttien määräämistä. Myös aikaistamisen kohdentuminen eri kuntiin vaatii vielä erillisen arvioinnin.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että kuntien voimavarat valjastetaan nyt laajasti myös työllisyyden edistämiseen.

Budjettiriihen linjaus alueellisten työllisyyskokeilujen käynnistämisestä on Kuntaliiton mukaan tärkeä.

– Kokeilut on toteutettava niin, että kunnille siirtyy riittävä toimivalta ja resurssit työllisyystehtävien hoitamiseen ja että kokeilujen kautta päästään pysyviin toimintamalleihin.

Kuntaliitto on niin ikään tyytyväinen siihen, että hallitus kohdistaa kuntien lisääntyviin ja laajeneviin tehtäviin täysimääräisen valtionosuuden sekä kompensoi valtion päätöksistä johtuvat verotulo- ja maksumenetykset.