MTK:lta kehuja, Metsäteollisuudelta pyyhkeitä budjettiesitykselle: ”Vakautta ja ennustettavuutta maaseudun yrityksille” – ”Kustannuksien kasvattaminen harkitsematonta”

Budjettiriihi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on pääosin tyytyväinen hallituksen budjettiesitykseen. Järjestö pitää hyvänä sitä, että budjetti oli maa- ja metsätalouden osalta hallitusohjelman mukainen.

MTK jää kaipaamaan toimia digitaalisen infrastruktuurin, erityisesti nopean laajakaistan saatavuuden parantamiseksi. Niillä edistettäisiin kasvun edellytyksiä koko maassa ja torjuttaisiin riskiä digitaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä.

– Meitä huolettavat brexit, Mercosur-sopimus ja talouden heikentyvät näkymät. Hallitusohjelman mukainen budjetti tuo vakautta ja ennustettavuutta maaseudun yrityksille epävarmojen aikojen alla, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK pitää myönteisenä, että hallitus huomioi maatalouden rakennekehitys- ja investointitarvetta pääomittamalla Maatilatalouden kehittämisrahastoa (Makera), joskin summa jäi huomattavasti alle aiemman VM:n esityksen.

Metsätalouden rahoitukseen järjestö on tyytyväinen samoin kuin siihen, että hallitus satsaa puurakentamiseen ja vauhdittaa tuotannollisia investointeja muun muassa poistomenettelyä kehittämällä.

MTK tervehti ilolla tasokorotusta väyläverkon kunnossapitoon ja sitä, että hallitus varautuu väyläverkon kehittämisessä mahdollisiin biotalouden suurempiin investointeihin sekä nostaa yksityisteiden avustusmäärää.

Järjestö pitää hyvänä, että budjetissa osoitetaan varoja maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen, vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelma Metsoon ja muuhun luonnonsuojeluun. Budjettiesitys tukee myös MTK:n oman ilmasto-ohjelman tavoitteita muun muassa biokaasun edistämisen osalta.

– Hyvä, että biokaasuohjelma saa alkuvauhtia kymmenen miljoonan euron rahoituksesta. Toimivien markkinoiden syntyä ja uusiutuvan energian käyttöä tulee vauhdittaa, Marttila sanoo.

Metsäteollisuus arvioi hallituksen budjettiesitystä huomattavasti MTK:ta kriittisemmin. Järjestön mukaan budjettiesitys osoittaa, ettei hallitus kanna riittävästi vastuuta Suomen pitkän aikavälin hyvinvoinnin turvaamisesta.

Metsäteollisuuden mielestä on harkitsematonta kasvattaa Suomen kansantaloudelle keskeisen vientiteollisuuden kustannuksia hetkellä, jolloin maailmantalouden suhdanne on kääntymässä.

Polttoaineverojen äkkikorotus on Metsäteollisuuden mukaan huonosti harkittu. Sen sijaan hyvää lupaa 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon.

Työllisyystoimien osalta budjettiriihi oli Metsäteollisuudelle pettymys. Erilaisia työllistämistoimia on kirjattu paljon, mutta niiden vaikuttavuus jäänee heikoksi, järjestö arvioi.