Hallituksen budjettiesitys on kaksi miljardia alijäämäinen

Budjettiriihi

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että hallituksen budjettiesitys on kaksi miljardia alijäämäinen. Vuoden 2020 budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa.

– Maailmantalouden ennustaminen on tällä hetkellä erityisen vaikeaa, Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ministerin mukaan epävarmuutta lisäävät muun muassa drone-iskut, kauppasodat, brexit ja Saksan talouden vaihtelu.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) totesi, että budjetti toteuttaa hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita. Rinteen mukaan keskeistä on suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuuden torjuminen ja heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaan panostaminen.

– Olen todella ylpeä ja tyytyväinen tähän panostukseen, Rinne sanoi.

Hallitus sai budjettineuvottelunsa valmiiksi etuajassa. Alun perin budjettiriihelle oli varattu aikaa myös keskiviikko.

Mitä budjetissa on?

– Hallitus investoi vuonna 2020 osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla 256 miljoonan euron kokonaisuudella.

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020.

– Luonnonsuojelun määrärahoja nostetaan ensi vuonna 100 miljoonalla eurolla, josta osa on pysyviä ja osa kertaluonteisia menoja.

– Palkkatuen käyttöä lisätään yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia ja vähentämällä työnantajien byrokratiaa.

– Kertausharjoituksissa käyvien reserviläisten määrä nousee 1200:lla vuoden 2019 tasosta.

– Yritystuista poistetaan asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennus, 120 miljoonaa euroa. Tavoitteena on leikata ympäristölle ja ilmastolle haitallisia tukia merkittävästi.

– Hallitus kohdentaa tulevaisuusinvestointeihin noin 1,37 miljardin euron rahoituksen. Päätetyistä investoinneista noin 750 miljoonaa euroa ajoittuu vuodelle 2020.

– Kertaluonteiset investointimenot rahoitetaan pääosin valtion omaisuustuloilla, joista päätetään myöhemmin.

– Osatyökykyisten työkykyohjelmaan laitetaan 10 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 12 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 11,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

– Hallitus varaa miljoona euroa Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen toteuttamiseen.

– Hallitus kohdentaa mielenterveysstrategian laatimiseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen 60 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022 ja 18 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien pysyvästi peruspalveluiden valtionosuuksiin.

– Hallitus varaa hoitotakuun toteuttamiseen ensi vuodelle 60 miljoonaa euroa. Hoitotakuun parantamiseen on varattu 160 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022 ja 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien pysyvästi peruspalveluiden valtionosuuksiin.

– Savonlinna saa 150 amk-aloituspaikkaa lisää 2020 lähtien.

– Hallitus aloittaa valmistelun Parikkalan rajanylityspaikan avaamiseksi 2024.

– Hallitus edistää Saimaan norppa-alueen pääsyä Unesco-kohteeksi.

– Kunnille maksettava kertaluonteinen 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäys aikaistetaan tälle vuodelle. Tällä helpotetaan kuntien vaikeaa taloustilannetta.