Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee jatkoselvityksen Mehiläisen ja Fysioksen kaupasta, epäilee sen haittaavan kilpailua fysioterapiapalveluissa

Talous

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ilmoittanut tekevänsä jatkoselvityksen terveyspalveluyritys Mehiläisen ja fysioterapiaketju Fysioksen yrityskaupasta. KKV:n alustavan tarkastelun perusteella kauppa voisi toteutuessaan haitata kilpailua fysioterapiamarkkinoilla useissa seutukunnissa.

Ongelman katsotaan koskevan erityisesti yksityisasiakkaiden maksamaa fysioterapiaa.

Jatkokäsittelyssä KKV voi päättää hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. KKV:n jatkokäsittely voi kestää enimmillään reilut kaksi kuukautta, ellei markkinaoikeus päätä käsittelyajan pidentämisestä enintään reilulla kuudella viikolla.