Keskustaväki iloitsee suden kannanhoidollisen metsästyksen aloituspäätöstä: "Nyt otettiin merkittävä askel"

Susi

Keskustalaiset poliitikot ovat ottaneet ilolla vastaan asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta lähtien.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tehnyt suuren työn asetuksen eteenpäin viemisessä ja muistuttaa asian tärkeydestä myös Twitter-tilillään.

– Suden kannanhoidollisen metsästyksen avulla varmistetaan, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi kaikkialla Suomessa, myös susialueilla. Tavoitteena on säädellä susikannan kasvua, ehkäistä vahinkoja ja edistää suden hyväksyttävyyttä, Leppä kirjoittaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin mukaan kansalaisaloitekuulemisissa on tullut ilmi, että tarve niin kannanhoidolliselle metsästykselle, kuin paremmalle oikeusturvalle susien kohtaamistilanteissa on valtava.

– Sudet kuuluvat syvälle metsään, niiden alkuperäisille asuinalueille. Pihoihin ja taajamiin niitä ei kaivata. Epätyypillisesti käyttäytyviin yksilöihin ja laumoihin tulee pystyä puuttumaan, painottaa Kalmari tiedotteessaan.

Metsästys tulee Kalmarin mukaan tehdä asiantuntevasti ja sillä ei tule vaarantaa susikantaa. Kokemukset tammikuun kannanhoidollisesta metsästyksestä  tullaan myös huomioimaan jatkossa.

– Jos kannanhoidollinen metsästys onnistuu, kaikki voittavat. Myös luonto, sillä näin voidaan parantaa esimerkiksi perinnebiotooppien laidunnusmahdollisuuksia. Uhanalaisista lajeistamme lähes kolmannes liittyy laiduntamiseen ja yksi suurimpia lopetussyitä ovat suurpetojen aiheuttama tuska ja ahdistus.  Samoin turvataan paremmin suomalaiskansallinen metsästysperinne, jolla riistakantaa pidetään kurissa, toteaa Kalmari.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu on niinikään erittäin tyytyväinen suden kannanhoidollisen metsästyksen varmistumisesta.

– Kannanhoidollinen metsästys aloitetaan maltillisella 20 metsästettävän suden kiintiöllä poronhoitoalueen ulkopuolella. Suden kannanhoidollisen metsästyksen tarpeesta on puhuttu vuosia, mutta asia ei ole edennyt. Nyt otettiin merkittävä askel.

– Kiitän maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää, joka on vienyt asetuksen eteenpäin siitä huolimatta, että jotkut ideologisista syistä eivät haluaisi yhdenkään vaarallisen häirikkösuden poistoa, huomauttaa Aittakumpu tiedotteessa.

Aittakumpu toteaa, että suurimmalle osalle suomalaisista on selvää, että susikantaa pitää pystyä säätelemään nykyistä paremmin. Sudet ovat petoja, jotka eivät kuulu kotipihoille tai lasten koulutielle.

– On kestämätöntä, että sudet vaarantavat maaseudulla ihmisten elämän, vaikeuttavat maatalouden harjoittamista ja hankaloittavat lasten kouluun kulkemista. Maamme susikanta on suurin sataan vuoteen. Metsästys pitää saada toteumaan ripeästi ja sinne, missä tarve on suurin. Nyt se on mahdollista, hän iloitsee.

Metsästysasioihin usein kantaa ottava Mikko Kärnä on päätökseen myös erittäin tyytyväinen.

– Lopultakin! Tätä on odotettu, Kärnä riemuitsee Twitterissä.

Keski-Suomen kansansanedustaja Joonas Könttä kiittelee hallitusta susiasian saattamisesta maaliin asti.

– Tätä on kauan moni hallitus valmistellut ja yrittänyt. Kiitos Jari Leppä!, twiittaa Könttä.