Keskustan varapuheenjohtaja: Liikenneköyhyyttä aiheuttavat ruuhkamaksut hylättävä – "Unohtuu ekovasemmistopuolueilta"

Ruuhkamaksut

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarisen mielestä ruuhkamaksujen käyttöönotolle ei ole kestäviä perusteita.

– Suomen pääkaupunkiseudun ei tarvitse olla ruuhkamaksuissa edelläkävijä. Etätyön lisääntyminen, autokannan ennakoitua nopeammat päästövähenemät sekä kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääntyminen vievät pohjaa pois ruuhkamaksuilta.

– Jäljelle jäisivät vain haitat sekä yrityksille että omaa autoa työn tai arjen sujuvuuden kannalta tarvitseville, Pakarinen toteaa kannanotossaan.

Moni pienituloinen, jolla ei ole etätyömahdollisuutta, tulee töihin pääkaupunkiseudun ytimeen kehän takaa ja maksut pienentäisivät käteen jäävää tuloa, Pakarinen muistuttaa.

– Ruuhkamaksut kohtelisivat epätasa-arvoisesti ihmisiä myös pääkaupunkiseudun sisällä, sillä joukkoliikenne ei ole sujuvaa kaikkiin suuntiin. Esimerkiksi lasten harrastukset voivat edellyttää tosiasiassa oman auton käyttöä toimivan joukkoliikenneyhteyden puuttuessa.

– Sosiaalinen oikeudenmukaisuus unohtuu nyt ruuhkamaksuja ajavilta ekovasemmistopuolueilta, joiden luulisi puolustavan tasa-arvoa. Ruuhkamaksut synnyttäisivät liikenneköyhyyttä, jossa ihmisten vapautta liikkua rajoitetaan, Pakarinen roimii.

Hän korostaa myös vapaa-aikaan liittyvää inhimillistä ja sosiaalista puolta.

– Ruuhkamaksut vähentävät tutkimusten mukaan myös sukulaisten tai ystävien tapaamisia. Koronan jälkeisessä ajassa sosiaalista pääomaa tulisi vahvistaa, ei heikentää.