Keskustan metsälinjaus korostaa vastuullista hyödyntämistä, monimuotoisuutta ja ilmastoa: "Viljellään ja varjellaan" 

Vaalit

Keskustan julkisti maanantaina metsälinjauksensa.

Se perustuu ajatukseen metsien monipuolisesta merkityksestä ja mahdollisuuksista. Siinä puhutaan metsien kestävän hyödyntämisen mahdollistamisesta, mutta myös monimuotoisuuden turvaamisesta ja ilmastonäkökohdista.

– Suomi on kasvanut metsästä sellaiseksi yhteiskunnaksi, jollaisena me sen tunnemme, linjausta koskevassa tiedotteessa todetaan.

Keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen on ollut mukana linjauksen valmistelussa ja muotoilee sen kantavan ajatuksen näin:

– Keskusta luottaa vastuulliseen, suomalaiseen metsänomistajaan, joka haluaa viljellä ja varjella, hoitaa metsiään hyvin ja hyödyntää niitä kestävästi kuten tähänkin saakka.

Viljasen mielestä tämän hetkisessä metsäkeskustelussa on valitettavaa ja käsittämätöntäkin tietynlainen historiattomuus.

Metsäomistajat leimataan jopa ilmastopahiksiksi vaikka he kansanedustajan mukaan ovat todellisia ilmastohyviksiä. Hän muistuttaa, että juuri metsänomistajat ovat hiilinielun kasvattaneet nykyiseen mittaansa.

– Suomen metsien kasvu on kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Ilman vastuullista metsänhoitoa ja käyttöä ei tarvitsisi keskustella hiilinielun koosta tai sen vähenemisestä, koska sitä ei olisi, hän painottaa.

Viljanen tosin myöntää, että virheitäkin on vuosisatojen varrella tehty.

– Ne on kuitenkin paikattu ja niitä on otettu opiksi, hän toteaa.

Keskustan metsälinjaus lähteekin kansanedustajan mukaan omistajien auttamisesta, tukemisesta ja ohjeistamisesta, mutta osittain myös vaatimuksista toimia pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

– On sovittava sellainen viitekehys, joka mahdollistaa muistakin kuin taloudellisista arvoista huolehtimisen. Virkistyskäyttö, monimuotoisuus ja ekologisuus ovat asioista, joista on ponnistettu Suomessa aiemminkin. Niin pitää tehdä myös jatkossa.

Linjauksessa on mainita myös lunastuslain uudistamistarpeesta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä.

– Keskusta haluaa turvata maanomistajien oikeudet. Ei pidä ajautua tilanteeseen, jossa omistajuus synnyttää lähinnä vain velvollisuuksia, mutta ei oikeuksia, Viljanen sanoo.

Keskusta edellyttää myös aktiivisuutta kansainvälisillä foorumeilla ja metsäilmastopolitiikassa.

– Näin varmistetaan, että jatkossakin on olemassa kansallista liikkumavaraaa. On varottava, ettei tule vöitä ja henkseleitä rajoittamaan suomalaista metsänhoitomallia, Viljanen kiteyttää.