Keskustan Mattila: Kotihoidon laatua kehitetään ja omaishoidon edellytyksiä parannetaan.

Kotihoito

Ikääntyneiden määrä nousee Suomessa ja muissakin länsimaissa. Ikääntyneiden arvostus näkyy siinä, miten heidän hoidon ja hoivan tarpeisiin kyetään vastaamaan, toteaa keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle lakiesityksen, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden kotihoitoa ja omaishoidon edellytyksiä. Jo tätä ennen nostimme ikääntyneiden hoitajamitoitusta ympärivuorokautisessa hoidossa, Mattila muistuttaa tiedotteessaan.

– Nyt annetulla esityksellä vahvistetaan ja turvataan jokaiselle kotona asuvalle ikääntyneelle tarpeelliset palvelut kotiin toimintakyvyn heikentyessä. Palveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti jokaisen kotihoidon asiakkaan kohdalla. Tarvittavat palvelut kirjataan asiakassuunnitelmaan.

– Osa ikääntyneistä haluaisi asua pidempään kotona, mutta tarvitsisi apua myös yöaikaan, eikä se ole tällä hetkellä kaikissa kunnissa mahdollista. Kotiin annettavia palveluita on välttämätöntä kehittää niin, että apua saa tarvitessaan myös muulloin kuin virka-aikana. Nyt kotihoidon palveluita laajennetaan yöaikaan tehtäviksi kotikäynneiksi. Tähän varataan myös riittävä lisärahoitus, jotta lakimuutokset saadaan toteutettua, toteaa Mattila.

Uudistusten tavoitteena on kehittää myös ikääntyneiden asumista ja asumispalveluja, Mattila huomauttaa.

– Tällä hetkellä ikääntynyt joutuu liian usein muuttamaan hoitopaikasta toiseen, kun hänen kuntonsa heikkenee ja palveluiden tarve kasvaa.

– Hoitopaikasta toiseen siirtely ei ole tätä päivää. Viimeisten vuosien asunnosta on voitava tehdä koti, jossa on hyvä ja turvallista olla ja jossa saa kaiken tarvitsemansa avun ja hoivan, Mattila painottaa.

Keskustaedustaja toivoo, että palveluita kehitettäessä levitettäisiin nykyistä aktiivisemmin myös paikallisia hyviä käytäntöjä.

– Tällainen olisi esimerkiksi Raahessa kehitelty ja hyväksi todettu aikuisneuvolatoiminta, joka edistää toimintakyvyn säilymistä ja parantaa varhaista puuttumista ongelmiin.