Keskustan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet: Väyläviraston investointiohjelmassa vielä viilattavaa

Liikenne

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan keskustalaisjäsenet korostavat, että Väyläviraston tuore investointiohjelma on virkamiesnäkemys eikä siitä ole sovittu poliittisesti.

Väylävirasto julkisti keskiviikkona virkamiesehdotuksen liikenteen investointiohjelmasta vuosille 2022–2029. Väyläviraston mukaan investointiohjelma pitää sisällään kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.

Kahdeksanvuotisen investointiohjelman talouskehys on hieman yli kolme miljardia euroa. 

Keskustan kansanedustajat Ari Torniainen, Pekka Aittakumpu ja Joonas Könttä sanovat yhteisellä tiedotteellaan, että ehdotuksessa on hyviä hankkeita, mutta virkamiesehdotusta ei ole poliittisesti sovittu eikä sillä ole edellytyksiä toteutua sellaisenaan.

– Ohjelmaa tarkastellaan vuosittain mutta tämän hallituskauden liikenneväylähankkeet on käytännössä jo päätetty ja rahoitus niihin sovittu, tiedotteessa painotetaan.

Torniaisen, Aittakummun ja Köntän mukaan virkamiesehdotuksen liikenneväylähankkeita on käsiteltävä seuraavassa hallitusohjelmassa.

– Ehdotuksesta puuttuu monia alueellisesti tärkeitä hankkeita ja teiden rahoitusosuus on liian pieni.

– Eduskunta päättää lopullisesti hankkeista ja niiden rahoituksesta, ei väylävirasto, kansanedustajat muistuttavat.