Keskustan Kemppi: Kriisinhallintataitoja, ennaltaehkäisevää tukea ja koulukuraattorin tapaaminen jokaiselle nuorelle ennen joulua

Nuorisorikollisuus

Huoli nuorten pahoinvoinnista, joka erityisesti pääkaupunkiseudulla on johtanut viime aikoina väkivaltaan, nousi puheenaiheeksi eduskunnan torstaisella kyselytynnilla. Myös poliisien tilastot vahvistavat tänä vuonna synkentynyttä väkivallantekojen tilannekuvaa, keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa.

Hän uskoo korona-ajan muuttaneen osaltaan nuorten kokemusmaailmaa.

– Ilmiöön tulee vastata ennen muuta ennaltaehkäisevin toimin, mutta myös nuorten kriisinhallintataitoja vahvistamalla ammattilaisten avulla, Kemppi sanoo tiedotteessa.

YK:n nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma alleviivaa nuorten osallisuuden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien, kuten töiden ja koulutuksen, roolia osana vakautta.

Kempin mukaan nämä toimet täytyy toteuttaa, jotta kriisejä osataan käsitellä ja apua tarjota sekä hakea nykyistä paremmin.

Hallitus on jo suunnannut resursseja esimerkiksi nuorisotyöhön, nuorten työllistymisen tukeen Ohjaamo-toiminnan kautta sekä panostamalla harrastamiseen uuden Suomen mallin kautta. Myös lähipoliisien, koulutuspaikkojen ja varhaiskasvatuksen tuen määrää on lisätty, Kemppi toteaa.

Monet tukipalvelut jouduttiin keväällä koronarajoitusten vuoksi keskeyttämään. Tämä on näkynyt digitaalisten palveluiden esimerkiksi Sekaisin-chatin kävijämäärien kasvuna.

– Mielenterveyspalveluiden ja perheneuvonnan saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota näin poikkeusaikoina. Koulukuraattorin tapaamisen järjestäminen jokaiselle nuorelle ennen joulua auttaisi kartoittamaan tilanteen ja puuttumaan siihen tarvittaessa, Kemppi kertoo.  

Hän muistuttaa, että avainasemassa on se, miten kodeissa voidaan.

– Perheiden tuen kohdalla järjestöjen tekemä työ on erityisen tärkeää. Myös monialainen poliisin, kunnallisen nuorisotyön, sosiaali- ja terveystoimen sekä koulun yhteistyö on edellytys haasteisiin ja nuorten rikollisuuteen puuttumiselle.