Keskustan Kemppi, Kinnunen ja Kivisaari: Alueellista opintolainahyvistystä on vietävä eteenpäin

Keskusta

Eduskunnan sivistysvaliokunnan keskustalaisjäsenet vaativat alueellisen opintolainahyvityksen viemistä eteenpäin.

Torstaina julkaistiin petus- ja kulttuuriministeriön tilaama esiselvitys alueellisesta opintolainahyvityksen kokeilusta. Esiselvityksessä puolletaan kokeilun perustamista.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) pitää hyvänä sitä, että selvityksessä tuodaan esiin vertailukohteena esimerkiksi positiiviset arviot Pohjois-Norjassa käytössä olevasta opintolainahyvityksestä.

Kemppi kiittelee myös selvityksen mainintaa siitä, että korkeakoulujen opiskelijoilla vaikuttaisi eri tutkimusten mukaan olevan halua muuttaa harvaan asutuille alueille, jos alueellisen opintolainahyvityksen koetaan niin kannustavan.

– On tärkeä että teemme nyt kokeilun ja jos nämä asiat toteutuvat myös Suomessa, niin olemme valmiit laajentamaan mallia, Kemppi summaa tiedotteella.

KeskustaedustajAt korostavat, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alueellinen liikkuvuus on suurinta heti heidän valmistumisensa jälkeen, kun vastavalmistuneet nuoret muuttavat ensimmäisen työpaikkansa perässä.

– Harvaan asutuilla seuduilla koetaan monilla aloilla työvoimapulaa. Meidän tuleekin tehdä yhteiskunnassa sellaisia kannustavia toimia, että nuoret muuttaisivat harvaan asutulle seudulle entistä enemmän. Tämän eteen meidän tulee tehdä monia toimia, joista alueellinen opintolainahyvitys on yksi tärkeä toimi, kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk.) linjaa.

Esiselvityksessä käydään läpi eri vaihtoehtoja kokeilumalliksi. Lopulta selvityksessä päädytään esittämään mallia, jossa alueellista opintolainahyvitystä kokeiltaisiin 25:ssä eri kunnassa Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kansanedustaja Pasi Kivisaaren (kesk.) mukaan esiselvitys vahvistaa sitä, että alueellisella opintolainahyvityksellä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti harvaan asuttujen alueiden elinvoimaan ja työvoimatarpeeseen.

– Se vahvistaa osaltaan koko Suomen asian edistämistä, mikä on oleellisen tärkeää. Hyvitystä onkin vietävä eteenpäin ja kokeilu on tärkeää laittaa käyntiin, Kivisaari summaa.