Keskustan Hoskonen, Honkonen ja Torniainen: Tuumailuvaiheessa oleva maakuntakaava ei ole peruste kieltää metsähakkuita

Metsähakkuut

Maakuntakaavat eivät ole suojeluvälineitä, keskustan ympäristövaliokunnan jäsenet Hannu Hoskonen, kansanedustaja Petri Honkonen ja kansanedustaja Ari Torniainen muistuttavat.

Honkonen toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Uudenmaan Ely-keskus on kieltänyt metsänkäyttöilmoituksen mukaisia hakkuita, perusteena valmisteluvaiheessa oleva maakuntakaava. Kyseisille alueille on pohdittu kaavaan luonnonsuojelualuemerkintää.

Outo tilanne on metsänomistajille kohtuuton, keskustaedustajat näkevät.

– Ely-keskuksen ratkaisu ei ole kestävällä pohjalla. Kyse on tuumailuvaiheessa olevasta, ei voimassa olevasta maakuntakaavasta. Maakuntakaavan alustavien suunnitelmien perusteella Ely-keskus on kuitenkin sivuuttanut omaisuuden suojan täysin.

– Kansalaiset ovat ostaneet metsää ja maata, ja nyt heidät yllättäen pistetäänkin odottamaan maakuntavaltuuston ratkaisua. Välivaiheen aikana he eivät saa tehdä metsissään esimerkiksi hakkuita.

Kansanedustajakolmikko vaatii myös puuttumista maiden pilkkahinnalla tehtäviin pakkolunastuksiin.

Lunastustilanteessa maanomistajille maksettavia korvauksia on korotettava roimasti, jotta toiminta saadaan oikeudenmukaisemmalle pohjalle, Hoskonen, Honkonen ja Torniainen vaativat.

 Lunastuslaki on heidän mielestään uusittava maanomistajien omaisuudensuojan parantamiseksi.

– Ei ole oikein, että maanomistajat joutuvat seuramaan sivusta maidensa laillista ryöstöä. On erittäin tärkeää, että perustuslain takaama täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa.