Keskustan Honkonen ja Könttä vaativat tolkkua valtion ilmastoavustuksiin – Vaativat ministeri Mikkoselta esitystä ARA:n energia-avustusten uudesta ohjeistuksesta

Ilmastopolitiikka

Keskustan kansanedustajat Petri Honkonen ja Joonas Könttä vaativat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosta (vihr.) tuomaan eduskuntaan pikaisesti esityksen Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustusten uudesta ohjeistuksesta.

Honkosen ja Köntän mukaan nykyinen avustus ei huomioi todellista nykytilasta tapahtuvaa ilmastopäästöjen vähentämistä.

– On myös mahdollista, että se ei ole asiaa koskevan EU-direktiivin mukainen, koska direktiivin artiklassa peruskorjauksella saatava parannus pitäisi todentaa vertaamalla ennen peruskorjausta ja sen jälkeen myönnettäviä energiatehokkuustodistuksia toisiinsa. Siten vertailussa pitäisi olla todellinen tilanne ennen korjausta eikä ehkä vuosikymmenten takainen rakennushetken mukainen tilanne, Honkonen linjaa kaksikon tiedotteessa.

Könttä lisää, ettei nykymuotoinen avustus vastaa tavoitteeseen vähentää öljynkäyttöä lämmitysratkaisuna.

– Tämä ei ole kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa eikä yhteiskunnan rahojen järkevää käyttöä. Lisäksi avustuksella on merkittävä vaikutus eri lämmitystapojen väliseen kilpailuasemaan.

Keskustaedustajat muistuttavat, että hallitusohjelman mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali vuonna 2035.

He korostavat, että tavoitteen yksi tärkeä osa-alue on asumisen päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista.

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksen määräraha vuosille 2022– 2022 on 100 miljoonaa euroa.   

– Avustusten myöntämisperusteiden ohjeistus ei kuitenkaan vastaa hallitusohjelmassa asetettuja ilmastotavoitteita. Ohjeistuksen mukaan hyväksyttävä energiatehokkuuden parantaminen määritetään vertaamalla rakennuksen ominaisuuksia sen rakentamisajan ominaisuuksilla laskettuun E-lukuun. Lähtötilanteen E-luku lasketaan kuitenkin alkuperäisistä rakennuksen suunnitteluarvoista, edustajat moittivat.