Keskustan eduskuntaryhmä pohtii aborttikantaansa syksyllä – keskustalla puoluepäätös perustelujen poistosta ja lääkärilausuntovaatimusten lieventämisestä

Kansalaisaloitteet

Keskustan eduskuntaryhmä pohtii syksyllä kantaansa kansalaisaloitteeseen aborttilainsäädännön lieventämisestä, kertoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs.

Kansalaisaloitteessa esitetään muun muassa, ettei abortti edellyttäisi enää lausuntoa kahdelta lääkäriltä, vaan yksikin riittäisi. Muutokselle löytyy eduskunnasta laajaa tukea ja keskustakin kannattaa asiaa puolueena.

Pylvään mukaan asiasta ei ole vielä käyty keskustelua eduskuntaryhmässä.

– Varmaan siitä pitää käydä hallituskumppaneiden kanssa keskustelua etukäteen ja samoin ryhmän, mikä se ryhmän kanta on. Se on syksyn asioita, Pylväs sanoo Suomenmaalle.

Kansalaisaloitteissa ei yleensä vaadita tiukkaa ryhmäkuria, koska sitä pidetään hieman menettelyn hengen vastaisena. Hallituspuolueet ovat Pylvään mukaan kuitenkin pyrkineet viemään kansalaisaloitteita eteenpäin, jos ne eivät ole ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. Hallituspuolueet ovat myös tukeneet vihreää valoa saaneita aloitteita melko yksimielisesti.

– Sittenhän siellä on muutamia poikkeuksia, vaikkapa se kannabisaloite, mikä rivit jakoi.

Pylväs sanoo, ettei hänellä itsellään ole vielä kantaa aborttialoitteeseen.

– Tämä on ollut ihan avoimilla korteilla vielä tässä vaiheessa. Seuraan keskustelua, sitten perehdyn asiaan ja ratkaisen oman kantani.

Aborttialoitteesta käytiin lähetekeskustelu reilu vuosi sitten. Siinä puheenvuoron käyttivät keskustasta pohjoispohjalaiset edustajat Pekka Aittakumpu ja Mikko Kinnunen, jotka vastustivat aloitetta.

Kiivainta aloitteen vastustus on kristillisdemokraattien ryhmässä, mutta vastustajia löytyy myös perussuomalaisten riveistä.

Keskusta otti aborttilainsäädännön päivittämiseen puolueena myönteisen kannan puoluevaltuuston kokouksessa syksyllä 2020. Aikapulan vuoksi puoluekokoukselta puoluevaltuuston käsittelyyn siirtynyt Keskustanaisten aloite hyväksyttiin äänin 91-20.

Keskustanaiset esitti aloitteessaan, että laista poistettaisiin vaatimukset raskaudenkeskeytyksen perustelulle ja kahden lääkärin puollolle. Keskustanaiset oli mukana myös kansalaisaloitteessa.

Aborttilainsäädäntöä koskeva aloite synnytti puoluevaltuustossa paljon keskustelua. Puoluehallitus teki aloitteeseen lisäyksen, jonka mukaan abortti on syvällinen arvokysymys, ja siksi keskusta korostaa jokaisen oikeutta toimia ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti asiaan arvojensa mukaisesti.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen selvitti tuolloin, että eduskuntaryhmässä omantunnon mukainen äänestäminen olisi siten ”ok”.

Aloitetta vastustanut keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi katsoi, ettei keskustan kannattaisi profiloitua puolueena voimakkaasti kysymyksillä, jotka sitä myös jakavat.

Lohi korosti, että asiasta äänestämisenkin jälkeen aiheeseen liittyvä herkkyys tulee tunnistaa, ”jotta kenenkään suomalaisen ei tarvitsisi jättää äänestämättä keskustaa tällaisen yksittäisen puoluevaltuustokannanoton takia”.

Lohi johtaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, joka käsittelee kansalaisaloitteen. Hän arvioi Helsingin Sanomille, että valiokunta saa mietintönsä valmiiksi näillä näkymin syyskuussa. Tämän jälkeen asia etenee täysistuntoon päätettäväksi.