Kenraaliluutnantti Arto Räty siirtyy viestintätoimisto Milttoniin

Kotimaa

Kenraaliluutnantti Arto Räty siirtyy johtavaksi neuvonantajaksi viestintätoimisto Milttoniin. Räty on työskennellyt viimeksi energiayhtiö Fortumin johtoryhmän jäsenenä ja sitä ennen muun muassa puolustusministeriön kansliapäällikkönä, valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana ja Turvallisuuskomitean puheenjohtajana.

Rädyllä on Milttonin mukaan ainutlaatuinen osaaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kansainvälisistä suhteista, strategisesta suunnittelusta, kansainvälisestä kriisinhallinnasta sekä yritysten ja yhteiskuntien vuorovaikutuksesta.

Räty johtaa Milttonilla uutta New Context -ryhmää, jonka tehtävänä on havaita ja tulkita keskeisiä kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia yhteiskuntiin ja päätöksentekoon niin globaalilla, Euroopan unionin, Pohjoismaiden kuin kansallisellakin tasolla.