Kansanedustaja väläyttää: Äänestämisestä taloudellista hyötyä

Keskustan Hilkka Kemppi sanoo, että äänestysaktiivisuuden noston tulee olla yksi politiikan kärkitavoitteista
Äänestäminen

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kertoo olevansa huolissaan niin aluevaalien kuin muidenkin vaalien alhaisesta äänestysprosentista – ja ehdottaa siihen ratkaisua.

– Me tarvitsemme kansallisen kannustinmallin, jotta saamme vahvistettua demokratiaa. Kannustinmallin kehittämisessä olisi syytä tehdä kansainvälinen vertailu. Pääasia olisi se, että äänestäjä saisi kansalaisvelvollisuutensa täyttämisestä esimerkiksi taloudellista hyötyä, Kemppi ehdottaa kannanotossaan.

Kansanedustaja muistuttaa, että äänestäminen on demokratian kivijalka, ja verrattuna moneen muuhun maahan Suomessa äänestäminen on turvallista ja helppoa.

– Esimerkiksi nyt varuskunnissa pystyi äänestämään ensimmäistä kertaa juuri hyväksymämme lakimuutoksen vuoksi. Tästä huolimatta äänestysprosentti on vaaleista toiseen huolestuttavan matala.

Erityisesti nuorten matala äänestysprosentti huolettaa: 18–24-vuotiaiden äänestysprosentti kuntavaaleissa 2021 oli 35,4 prosenttia.

– Tutkijoiden mukaan äänestyskäyttäytyminen, myös äänestämättä jättäminen, on vahvasti periytyvää. Äänestämättömyys on yhteydessä myös huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen.

Äänestysaktiivisuuden noston tuleekin Kempin mukaan olla yksi politiikan kärkitavoitteista. Esimerkiksi ylisukupolvinen äänestämättömyys kaipaa puuttumista jo kouluvuosina: demokratiakasvatuksen lisääminen ja osallisuuden vahvistaminen ovat tässä ytimessä.

– Myös meillä päättäjillä ja puolueaktiiveilla on peiliin katsomisen paikka. Tarvitsemme avoimuutta päätöksentekokulttuuriin sekä elävää puoluetoimintaa paikallistasolla. Päätöksenteosta ei pidä myöskään puhua vain vaalien alla, vaan osallistumismahdollisuuksia tulee tarjota jatkuvasti ja matalalla kynnyksellä.