KAKS-tutkimus: Reilu enemmistö suomalaisista ei halua tiivistä asumista – oma rauha ja omakotitalo koetaan tärkeiksi

Asuminen

Väite, jonka mukaan ”asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista” kääntää edelleen suomalaisten peukalot alaspäin, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta tutkimuksesta.

Vain vajaa kolmannes vastaajista  (31 prosenttia) pitää ajatusta tiiviistä asumisesta hyvänä.

Vastaavasti teesi ”Suomalaiset haluavat asua väljästi, jonka takia asumisen tiivistämisellä ei ole tulevaisuutta” saa kansalaisten enemmistön (59 prosenttia) hyväksynnän.

Vahvimmin väljän asumisen kannalla ovat odotetusti perussuomalaisten (81,5 prosenttia) ja keskustan (65,8 prosenttia) kannattajat.

Niinikään odotettu tulos on, että innokkaimmin tiivistä asumista toivovat vihreiden ja kokoomuksen kannattajat (molemmista 48 prosenttia).

Tiiviin asumisen kannalla pääkaupunkiseudulla asuvat , yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevat ja akateemisen koulutuksen saaneet.

Sdp:n ja vasemmistoliiton kannattajista tiivistä rakentamista toivoo kolmannes ja perussuomalaisista vain lähes joka viides.

Suomalaisten mielipiteet ovat jonkin verran muuttuneet tiiviimmän asumisen suuntaan verrattuna vuodesta 2013. Tuolloin tiivistä ja kaupunkimaista asumista kannatti 22 prosenttia vastanneista.

Suomalaisten asumistoiveita kuvastaa hyvin se, että kaksi kolmesta (64 prosenttia) ilmoittaa tutkimuksessa haluavansa asua alueella, jossa saa olla omissa oloissani kenenkään häiritsemättä.

Vuodesta 2013 näkemykset eivät ole tässä asiassa muuttuneet siitäkään huolimatta, että tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen suosio on lisääntynyt.

KAKS:n tutkimus mittasi myös suomalaisten mieluisinta asumismuotoa ja asuinpaikkaa.

Enemmistö vastaajista (56 prosenttia) asuisi mieluiten omakotitalossa.

Viidennes suomalaisista pitää mieluisimpana asumismuotona kerrostaloa ja reilu kymmenesosa rivitaloa.

Näkemykset asumismuodosta eivät näytä isommin muuttuneen viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Asuinpaikakseen kyselyyn vastanneet valitsisivat useimmiten pientaloalueen lähellä kaupungin keskustaa (29 prosenttia).

Tämä on siinäkin mielessä ymmärrettävää, koska mieluisin asumismuoto suomalaisten keskuudessa on pientalo.

Toiseksi himoituin asuinympäristö on maaseudun haja-asutusalue lähellä kaupungin keskustaa (20 prosenttia).

Kyselyn tulosten mukaan suomalaiset haluaisivat asua siis lähellä kaupungin keskustaa, mieluiten pientalossa, rauhallisella alueella.