Kaikkonen ehdottaa työseteliä keikkatöiden helpottamiseksi

Työllistäminen

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää uudenlaista työseteliä helpottamaan lyhytaikaisten tai satunnaisten töiden teettämistä ja tekemistä.

Kaikkosen mukaan Suomessa on paljon tilapäistä, tekemätöntä työtä, mutta byrokratia ja erilaiset maksut voivat muodostua esteeksi.

Kaikkosen ehdottamassa mallissa työnantaja ostaisi tietyn arvoisen setelin, jonka hintaan sisältyisi työpanoksen lisäksi laskennallinen osuus, esimerkiksi 25 prosenttia, tuloveroa ja muita työnantajamaksuja.

Tällöin työntekijä saisi setelin palauttaessaan rahana 75 prosenttia sen arvosta käteen.

– Työseteli mahdollistaisi työllistämisen ja työllistymisen helpommin, ilman byrokratiaa. Tällä olisi merkitystä etenkin nuorten työnsaannin kannalta. Samalla keikkaluonteista työtä saataisiin laajemmin verotuksen piiriin sen sijaan, että työtä teetetään ja tehdään pimeästi, Kaikkonen perustelee.

Tiedot veroista ja muista maksuista siirtyisivät näin samalla automaattisesti rekistereihin. Seteliin merkittäisiin työnantajan ja -tekijän henkilötiedot.

Työnantajan osalta tiedot siirtyisivät automaattisesti verovähennykseen kotityöstä tai remontista.

– Työsetelin kääntöpuolelle kirjattaisiin yhdessä sovittu toimeksianto, joka vahvistettaisiin työnantajan ja -tekijän allekirjoituksilla. Näin molemmat myös täyttäisivät kaikki työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvät taloudelliset velvoitteensa, Kaikkonen selvittää.

Paperisen työsetelin rinnalla voisi Kaikkosen mukaan olla tarjolla myös digitaalinen, esimerkiksi älypuhelimissa toimiva seteli.

Hän tähdentää, että koska työn ja sen tekijän kohtaaminen on lyhytaikaisessa ja satunnaisessa työssä nopeaa, myös prosessin maksamisen osalta pitää olla nopea.

– Meillä on edellytykset sille, että tällainen uudistus voitaisiin toteuttaa nopeasti. Suomessa toimii erilaisia setelijärjestelmiä, kuten lounas- ja liikuntaseteleitä tarjoavia yrityksiä. Markkinoilla on myös jo ainakin yksi, etenkin nuorille suunnattu työnhakua helpottava älypuhelinsovellus.

Kaikkosen mielestä mahdollisen työsetelin kehittäminen ja käyttöönotto olisi toteutettava kilpailutuksen kautta niin, että valittava yritys voisi hoitaa tarvittavan järjestelmän mielellään kokonaisuudessaan.