Juncker EU-vuoden odotetuimmassa puheessa: Euroopan unionin pystyttävä puhumaan yhdellä äänellä ulkopolitiikassa

Kellojen siirtelyn lopettaminen on yksi komission loppukauden tavoitteista
EU

Euroopan unionin on noustava kansainväliseksi toimijaksi ja puhuttava ulkopolitiikassa selkeämmin yhdellä äänellä. Tämä oli komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kuuluvin viesti hänen viimeisessä unionin tila -puheessaan Ranskan Strasbourgissa.

Juncker valoi uskoa siihen, että Euroopalla on mahdollisuus vaikuttaa maailmanpolitiikkaan. EU:n aktiivisuus ulkosuhteissa ei hänen mukaansa ole pois jäsenmailta.

– Euroopan suvereenius ei ole muita vastaan. Eurooppa on avoimuuden ja suvaitsevaisuuden manner ja pysyy sellaisena.

– Euroopasta ei koskaan tule linnoitusta, joka kääntää selkänsä maailmalle tai kärsiville.

Euroopan unionin päätöksentekoa on vaikeuttanut se, että herkissä ulkopolitiikan kysymyksissä päätökset tehdään jäsenmaiden kesken yksimielisesti. Komissio esittää määräenemmistöpäätösten lisäämistä ulkopolitiikan kysymyksissä, jotka koskevat esimerkiksi ihmisoikeuksia. Niitä voitaisiin hänen mukaansa lisätä myös tietyissä verokysymyksissä.

Määräenemmistö täyttyy´, kun 55 prosenttia jäsenmaista eli käytännössä 16 jäsenmaata 28:sta kannattaa esitystä. Lisäksi ehdotusta kannattavien jäsenmaiden väkiluvun on oltava vähintään 65 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä.

Vähän yllättäen Juncker puuttui myös yhteisvaluutta euron asemaan. Valuutan kansainvälistä asemaa pitäisi hänen mukaansa kasvattaa.

Komission mielestä on absurdia, että EU maksaa esimerkiksi 300 miljardin euron vuosittaisista energiatoimituksista 80 prosenttia dollareissa, kun toimituksista karkeasti vain kaksi prosenttia tulee Yhdysvalloista.

Komissio aikoo antaa aloitteita euron aseman vahvistamisesta vielä tämän vuoden aikana.

EU-vuosi pyörähti tänään käyntiin komission puheenjohtajan unionin tila -puheella EU-parlamentissa Strasbourgissa.

Juncker listasi aloitteita, joita komissio aikoo esittää vielä jäljellä olevan kautensa aikana. Yksi esityksistä on kellojen siirtelyn lopettaminen. Jäsenvaltioiden päätettäväksi jää, kumman ne valitsevat, kesä- vai talviajan.

Komissio hoputtaa yhä, että jäsenmaat sopisivat myös tulevien vuosien budjettikehysten periaatteista ennen EU-vaaleja.

Schengen-alueen sisäisistä rajatarkastuksista on päästävä Junckerin mukaan eroon. Jos tarkastuksia ei pureta, se on hänen mielestään kestämätön taka-askel Euroopalle.

Maahanmuuttokriisin takia osa EU-maista on ottanut väliaikaisesti käyttöön sisärajatarkastukset.

Itävalta, Saksa, Tanska, Norja ja Ruotsi ovat pyytäneet niihin luvan, joka umpeutuu marraskuussa. Myös Ranska tekee tarkastuksia, mutta maa on maahanmuuton sijaan vedonnut terroriuhkaan.

Komissio vetoaa jälleen kerran jäsenmaihin, että ne pääsisivät yhteisymmärrykseen turvapaikkapolitiikasta. Junckerin mukaan on kestämätöntä, että ratkaisuja tehdään nyt pelastusalus kerrallaan.

Rajavartijoiden määrään esitetään tuntuvaa lisäystä siten, että määrä kasvaisi 10 000:lla vuoteen 2020 mennessä. Komissio esittää myös palautusten tehostamista ja laillisten reittien vahvistamista.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo. 12.29