JSN antoi langettavat päätökset Ylelle ja Seiskalle yksityisyydensuojan loukkaamisesta

Lähikuva ravintolassa päihtyneenä olevasta henkilöstä sekä uutinen julkisuuden henkilön raskaudesta rikkoivat yksityisyydensuojaa.
Media

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavat päätökset Ylelle ja Seiskalle yksityisyydensuojan loukkaamisesta. Molemmat mediat saivat JSN:ltä huomautuksen.

Yle julkaisi lokakuussa tv-uutisissaan insertin, jossa kerrottiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan pysäyttäneen käsittelyssään hallituksen suunnittelemat ravintolarajoitukset ja maahantulon testimallin.

Jutun kuvituksena oli kesällä kuvattua videomateriaalia ravintoloista. JSN:n mukaan ravintoloissa kuvatun materiaalin julkaiseminen on lähtökohtaisesti sallittua varsinkin, jos kyse on yleiskuvasta.

Videomateriaalissa oli kuitenkin tunnistettavissa läheltä kuvattu ja selkeästi päihtynyt henkilö, jolta ei ollut kysytty lupaa videokuvien julkaisuun. Insertissä ei ollut mainintaa siitä, että jutussa oli arkistokuvaa. JSN katsoi, että videokuvien julkaiseminen ilman henkilön lupaa loukkasi hänen yksityisyyttään erityisesti kontekstissa, jossa käsiteltiin koronarajoituksia.

Seiska puolestaan julkaisi jutun, jonka mukaan julkisuuden henkilö on raskaana. Lehti ei ollut kysynyt henkilöltä asiasta.

JSN:n mukaan varsinkin raskauden alkuvaihe on yksityisyyteen kuuluva, erityisen arkaluonteinen tieto, jonka kertomiseen on saatava lupa. Lupa tarvitaan, jos asialla ei ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten tässä tapauksessa ei ollut.

JSN:n mukaan henkilö on työnsä vuoksi julkisuuden henkilö, jonka yksityisyydensuoja on osittain kaventunut. Kantelijan yksityisyydensuoja ei kuitenkaan ollut kaventunut hänen antamiensa haastattelujen vuoksi siinä määrin, että tiedon julkistamista olisi voinut perustella sillä, JSN toteaa. Henkilö ei ollut kertonut julkisuudessa lasten hankkimiseen, raskaussuunnitelmiin tai raskauteen liittyviä ajatuksiaan.

Lisäksi JSN antoi kaksi vapauttavaa päätöstä Ylöjärven Uutisille ja Turun Sanomille.

Ylöjärven Uutisten lukijakyselyyn perustuneen koulukiusaamisjutun sitaatissa mainittiin nimeltä koulu, jossa työskentelevän kerrottiin suhtautuneen pitkään jatkuneeseen kiusaamistapaukseen välinpitämättömästi ja vähätellen.

Juttutyypistä kävi ilmi, että kyse oli lukijan näkemyksestä. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Lisäksi lehti tarjosi mainitussa koulussa työskentelevälle mahdollisuuden julkaista oma kannanotto asiaan.

Turun Sanomien jutussa kerrottiin Auran seurakunnan toimintakulttuurista. Jutussa kritisoitiin kiinteistötoimikuntaa, mutta sen jäsenten nimiä ei mainittu eivätkä he olleet jutusta laajasti tunnistettavissa.

JSN katsoi, että kritiikki kohdistui pääasiassa toimikunnan rooliin. JSN:n mukaan Turun Sanomien jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, jotka lehden olisi pitänyt korjata. Lehti ei laiminlyönyt tietojen tarkistamisvelvollisuutta.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden itsesääntelyelin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.