Johanna Korhonen Kirkko ja kaupunki -lehdessä: Kyse myös piispan oikeusturvasta

Kirkko

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen vakuuttaa Kirkko ja Kaupunki -lehdessä, että hänellä ei ole henkilökohtaisia syitä vaatia erityistilintarkastusta äskettäin piispaksi valitun Teemu Laaajasalon osakeyhtiöihin.

Suomen Kuvalehti kertoi Korhosen vaatimuksesta eilen. Korhonen on muun muassa entinen taloustoimittaja ja osakeyhtiön toimitusjohtaja.

– Minusta Teemu Laajasalon yritystoiminnan selvittäminen perinpohjaisesti on sekä hänen oman oikeusturvansa että Helsingin hiippakunnan kokonaisedun kannalta paras tapa toimia. Niin kauan kuin epäilyksiä on olemassa, ne haittaavat tulevan piispan viranhoidon edellytyksiä. Tässä on tullut esiin asioita, joita ei ratkaista olemalla hiljaa, painottaa Korhonen Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

Sosiaalisessa mediassa on epäilty Korhosen motiiveja, koska hän kannatti piispanvaalissa toista ehdokasta. Korhonen vakuuttaa Kirkko ja kaupungille, että näin ei ole.

– Henkilösuhteista ei ole kyse. Kyse on siitä, että suhtaudun luottamustehtäviini hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana, kirkolliskokousedustajana ja kirkkovaltuutettuna aika vakavasti. Kirkon hyvän hallinnon ja kestävän toimintakulttuurin kannalta on välttämätöntä, että jos asioissa ilmenee epäselvyyksiä, ne selvitetään.

– Tuumin, että katsonpa, mitä kaupparekisteristä löytyy. Onko jäsenyyksiä esimerkiksi yritysten hallituksissa. Jo viiden minuutin perehtymisen jälkeen löytyi Laajasalon TL Opetus Oy. Muistin lukeneeni jostain, että hän olisi luopunut yritystoiminnastaan enkä muistanut, että kapituli olisi myöntänyt hänelle sivutoimilupaa.

Kävi ilmi, ettei sivutoimilupaa ollut eikä Laajasalon piispanhakemuksessa ollut mainittu yrityksen olemassaoloa.

Sitten Korhonen luki Suomen Kuvalehden ensimmäisen Laajasalon yritystoimintaa koskevan uutisen. Hän ryhtyi selvittämään asioita ja uudet tiedot herättivät yhä uusia kysymyksiä.

Korhonen tuli siihen tulokseen, että asiat on parasta tutkia mahdollisimman avoimesti ja puolueettomasti. Sitä varten on olemassa erityistilantarkastus, jossa voitaisiin käydä läpi yritystoiminnan kymmenen viime vuotta.

– Kukaan ei edellytä, että piispan pitäisi olla virheetön ja ettei hän voisi olla yritystoiminnassaan epäonnistunut. On kuitenkin hyvä katsoa, mitä on tapahtunut, ettei jää luurankoja kaappiin, sanoo Korhonen Kirkko ja kaupunki -lehdessä.