Huolestuitko nuoren rahapelaamisesta? – Ei hätää, tämä yksinkertainen asia voi suojata pahalta ongelmalta

Addiktiot

Läheiset suhteet verkon ulkopuolisiin kavereihin suojaavat nuoria rahapeliongelmilta, selviää tuoreesta sosiaalipsykologian väitöskirjasta.

Sen sijaan kaverisuhteet verkossa ovat riskitekijä nuorten rahapeliongelmille.

Iina Savolaisen väitöskirja selvitti sosiaalipsykologisten tekijöiden yhteyttä nuorten addiktiokäyttäytymiseen. Tarkemmin tarkasteltiin kaverisuhteita, sosiaalista tukea, mukautumista ryhmän normiin ja yksinäisyyttä.

Addiktiot mielletään usein yksilön ongelmana, jolloin sosiaalisten tekijöiden rooli ja merkitys jäävät vähemmälle huomiolle. Yksilöt ovat kuitenkin osa suurempaa sosiaalista kokonaisuutta ja yhteiskuntaa, Savolainen toteaa.

– Voidaan siis ajatella, että myöskään addiktiot eivät kehity itsekseen yksilössä, vaan taustalla on aina myös sosiaalisia vaikuttajia, Savolainen kertoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että erityisesti nuorille vertaissuhteet ja kuuluminen kaveriporukkaan ovat tärkeitä sosiaalisia prosesseja. Vertaisryhmistä saadaan tukea omille ajatuksille, mutta ne toimivat myös pohjina uusille ideoille ja antavat malleja normatiivisesta käyttäytymisestä.