Hallitus tukee pumppuvoimalaitoksen rakentamista Pyhäsalmen kaivokseen

Energia

Hallitus tukee pumppuvoimalaitoksen rakentamista Pyhäsalmen käytöstä poistuvaan kaivokseen Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla.

Hallituksen raha-asiainvaliokunta puolsi torstaina päätösluonnosta uusiutuvan energian investointituen myöntämisestä Suomen Energiavarasto Oy:lle pumppuvoimalaitoksen rakentamiseen Pyhäsalmen kaivokseen. Tukisumma on 26,3 miljoonaa euroa.

Pumppuvoimalaitoksessa laitoksen vesi varastoitaisiin kaivoksen yläpuolelle avolouhoksen vesialtaaseen. Laitoksen ala-allas ja voimayksikkö sijoitettaisiin kaivoksen alaosaan 1400 metrin syvyyteen. Sähkön hinnan ollessa matala vettä pumpattaisiin yläaltaaseen, ja sähkön hinnan ollessa korkea laitos toimisi kuin vesivoimalaitos tuottaen sähköä verkkoon.

Pumppuvoimalaitos olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa.