Keskustaryhmyri Pylväs iloitsee Pyhäsalmen hankkeen investointituesta

Talous

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs iloitsee Pyhäsalmen pumppuvoimalaitoshankkeen saamasta uusiutuvan energian investointituesta. Tukea on tulossa 26,3 miljoonaa euroa.

– Tämä päätös on merkittävä tulevaisuusinvestointi monellakin tapaa. Kaivos saa uuden merkityksen osana kotimaista energiakokonaisuutta. Tämä vahvistaa kotimaista uusiutuvaa ja puhdasta energiatuotantoa, Pylväs huomauttaa tiedotteessaan.

– Lisäksi tämä luo tulevaisuudenuskoa ja on merkittävä piristysruiske paikkakunnalle ja lähialueille.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että energiatukijärjestelmää kehitetään niin, että painopistettä siirretään tuotantotuista kohti uuden energiateknologian investointi- ja demonstraatiotukia.

Pumppuvoimalaitoksen teknologia on vakiintunutta ja laajasti käytössä maailmalla. Suomeen tällaisia laitoksia tai vastaavan kokoluokan energiavarastoja ei kuitenkaan ole vielä rakennettu, Pylväs muistuttaa. Uutuusarvona hankkeessa on pumppuvoimalaitoksen sijoittaminen kaivokseen.

– Pidän hyvänä, että tällä tavalla Pyhäsalmen käytöstä poistuva kaivos saa uuden tarkoituksen. Olen toiveikas siitä, että tämä investointi tulee poikimaan myös muita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haluan kiittää ministeri Mika Lintilää, joka on tehnyt asian eteen kovasti töitä ratkaisuhakuisesti, Pylväs sanoo.