EU-komissio puoltaa digilehtien arvonlisäveron alennusta

Verotus

EU:n komissio esittää jäsenmaille mahdollisuutta laskea digilehtien ja e-kirjojen arvonlisävero printtimedian tasolle. Päätösvalta pysyisi kansallisena.

Nykysääntöjen mukaan digisisällöille ei sallita vastaavaa kevennettyä verokohtelua kuin printtimedialle.

Ranska ja Luxemburg ovat joutuneet EU:n hampaisiin sääntöjen rikkomisesta. EU:n tuomioistuimen päätös pakotti maat nostamaan e-kirjojen arvonlisäverokantaa.

Suomessa digilehtien ja e-kirjojen arvonlisävero (alv) on 24 prosenttia, kun taas sanoma- ja aikakauslehtien tilauksilla se on 10 prosenttia.

Digilehtien alv:n alentamisesta on keskusteltu myös Suomessa, mutta valtiovarainministeriö on pitänyt sitä mahdottomana nykyisten EU-sääntöjen takia. Hallitusohjelman mukaan hallitus pyrkii vaikuttamaan EU:hun muutoksen mahdollistamiseksi.

Komission esitys edellyttää kaikkien EU-maiden hyväksyntää. Esitykselle löytyy tukea, sillä jäsenmaiden valtiovarainministerit pyysivät keväällä komissiota valmistelemaan lakimuutosta.

Komissio myöntää, että alv-säännöt ovat vanhentuneet, koska ne on laadittu ennen digiaikaa.

Sähköisiä julkaisuja on pidetty palveluina, eikä niihin siksi ole voinut soveltaa printtijulkaisuille sallittua alhaisempaa verokantaa.