Moni yrittäjä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä yrittäjän eläkemaksuja

Yrittäjät

Merkittävä osa suomalaisyrittäjistä maksaa tällä hetkellä tavallista pienempiä YEL-maksuja eli yrittäjän eläkemaksuja, STT:n haastattelemista työeläkevakuutusyhtiöistä kerrotaan.

YEL-maksut määräytyvät sen mukaan, minkä kokoiseksi yrittäjä arvioi koko vuoden työtulonsa.

Työeläkevakuutusyhtiö Elossa YEL-työtulon muutokset nelinkertaistuivat maalis-huhtikuussa. Maaliskuussa 60 prosenttia muutoksista tehtiin ylöspäin ja huhtikuussa 75 prosenttia alaspäin.

–  Arviomme mukaan maaliskuussa moni nosti työtuloaan parantaakseen sosiaaliturvaansa esimerkiksi sairastumisen tai työttömyyden varalta. Huhtikuussa monen yritystoiminta hiljeni, mikä käänsi myös YEL-muutokset laskusuuntaan, Elon vakuutuspalvelujen yksikönjohtaja Harri Kangaskoski sanoo.

Ilmarisen vakuutusjohtajan Tiina Nurmen mukaan Ilmarisessa yrittäjät ovat pienentäneet YEL-työtuloaan noin 2,5 kertaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Molemmissa vakuutusyhtiöissä yrittäjät ovat myös lopettaneet YEL-vakuutuksiaan selvästi normaalia enemmän.

–  Tässä joukossa on mukana yrittäjiä, joiden toiminta on päättynyt joko tilapäisesti tai kokonaan koronan vuoksi, Kangaskoski kertoo.

Kangaskosken mukaan Suomessa on noin 280  000 yrittäjää, joista YEL-vakuutettuja on reilu 210  000.

YEL-vakuuttaminen koskee 18–67-vuotiaita yrittäjiä, jotka ovat työskennelleet yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja joiden työpanoksen arvo on vähintään 7  958,99 euroa vuodessa.

Myös ne yrittäjät, joiden työtulo jää alle minimirajan, voivat ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ja kartuttaa näin eläkettä myös tästä työstä.

Eläketurvakeskuksen toukokuussa julkaistun tutkimuksen mukaan YEL-työtulo vastaa toteutuneita tuloja vain vajaalla viidesosalla yrittäjistä.

Tutkimukseen osallistui 1  348 YEL-vakuutettua yrittäjää, joilla oli aktiivista yritystoimintaa vuonna 2017.

–  YEL-työtuloksi ilmoitettiin keskimäärin 20  600 euroa, ja yrittäjien todelliset tulot olivat keskimäärin 28  500 euroa, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Satu Nivalainen sanoo.

Kolmella viidestä yrittäjästä YEL-työtulo on toteutuneita tuloja pienempi. Alivakuuttaminen on usein varsin suurta: puolella alivakuuttavista yrittäjistä YEL-työtulo oli korkeintaan puolet toteutuneista tuloista.

Pienien YEL-eläkemaksujen taustalla on Nivalaisen mukaan monia syitä.

Yleisin syy on se, ettei yrittäjällä ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua. Toiseksi yleisin syy on epäluottamus eläkejärjestelmään, eli yrittäjä ei usko kuitenkaan saavansa riittävää eläkettä.

–  Monella on myös aikomus työskennellä eläkkeen rinnalla ja näin paikata alhaista eläkettä. Osalla yrittäjistä on yksityinen eläkevakuutus, ja osa aikoo myydä yrityksensä eläkkeelle siirtyessään ja saada näin taloudellista turvaa eläkeajalle.

Nivalaisen mukaan alivakuuttaminen on yleisintä nuorilla yrittäjillä, matalasti koulutetuilla yrittäjillä, yksinyrittäjillä sekä yrittäjillä, joilla on niukka toimeentulo.

Alivakuuttajissa korostuvat myös yrittäjät, joilla on selkeästi suuret tulot.