Elinkeinoministeri Lintilä: Luvitusta sujuvoittamalla vihreät investoinnit liikkeelle, ei kehystä venyttämällä

Investoinnit

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) haluaa, että Suomen investointiympäristöstä tehdään Euroopan paras.

– Ruotsissa ymmärretään, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi siirtymä vähähiiliseen talouteen on mahdollisuus luoda uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja. Keskustelu investoinneista on mennyt väärille urille, kun pohditaan vain julkisia investointeja ja kehyksen tulkintojen venyttämistä, keskustan kannanotossa sanotaan.

Lintilän mielestä luvituksen sujuvoittaminen on ilmainen tapa saada yksityisiä investointeja ja työpaikkoja aikaiseksi tukemaan vihreää siirtymää ja uusteollistamista.

– Komissio suosittaa jäsenvaltioille sujuvoittamaan luvitusta tuoreessa energianhintoja koskevassa tiedonannossa. Samoin Saksassa aiotaan edistää vihreitä investointeja helpottamalla niiden luvitusta. Mikäli emme toimi, vihreän siirtymän investointijuna ajaa Suomen ohi.

Yksi ongelma on pitkät lupakäsittelyt viranomaisessa, Lintilä sanoo.

– Mikäli muilla keinoilla ei saada lupakäsittelyjen kestoa lyhennettynä, on otettava käyttöön vuoden enimmäiskesto lupien käsittelylle viranomaisessa. Tästä olisi säädettävä laki vielä tällä vaalikaudella.

–Toiseksi hallituksen tulisi myös käynnistää hanke, jossa arvioidaan keskeisen ympäristösäädösten uudistamista siten, että meillä lainsäädäntö kokonaisuutena edistää eikä estä vihreän siirtymän investointeja. Tässä yhteydessä tulisi arvioida myös muutoksenhakumenettelyt ja ennakkoluvitusmenettely, ministeri ehdottaa.

Lintilän mukaan kolmas keino edistää investointeja Suomeen ja luoda yrityksille tasapuoliset kilpailuasetelmat on pidättäytyä säätämästä kansallisia lisävaatimuksia yli EU:n direktiiivien vaatimusten.

– OECD on kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä on tälläinen paha tapa.