Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntoja myös naisille – koko ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa yhteinen kutsuntapäivä

Tavoitteena on, että asepalvelusta aloittavien määrä nousee nykytasosta ja entistä harvempi keskeyttää palveluksen.
Asevelvollisuus

Valtioneuvoston asettama asevelvollisuuskomitea esittää loppuraportissaan kutsuntojen ulottamista myös naisiin.

Koko ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa maanpuolustusvelvollisuuteen kiinnittyvä velvoittava kutsuntapäivä.

Kutsuntapäivänä nuorille annetaan tietoa eri palvelusvaihtoehdoista ja -tehtävistä sekä vapaaehtoisen maanpuolustustyön mahdollisuuksista. Tavoitteena on informoida koko ikäluokkaa maanpuolustusvelvollisuudesta, asevelvollisuudesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

Koko ikäluokan kutsunnoilla pyritään lisäämään asepalvelukseen hakeutuvien määrää. Naisten määrän lisäämisellä edistettäisiin komitean mukaan myös sukupuolten tasa-arvon ja maanpuolustustahdon vahvistamisen tavoitteita.

–  Kutsuntojen ulottaminen molemmille sukupuolille on askel kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa asevelvollisuutta, kertoo asevelvollisuutta uudistavan komitean varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) tiedotteessa.

Komitea katsoo myös, että naisille on syytä avata mahdollisuus vapaaehtoiseen siviilipalvelukseen.

Köntän mukaan nykyisestä siviilipalveluksesta on otettava huomattavasti nykyistä enemmän irti.

– Komitean ehdotukset suunnata siviilipalvelusta nykyistä enemmän tehtäviin, jotka palvelevat isänmaata kriisitilanteissa, on ainoa oikea suunta. Samalla siviilipalvelusta suorittavien tehtävät ovat mielekkäämpiä ja vahvistavat maamme kokonaisturvallisuutta.