Ampuma-aseiden lupakäytäntöjä yhdenmukaistava ohje voimaan

Kotimaa

Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä tänään voimaan astuneella ohjeella, kertoo Poliisihallitus.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti tueksi silloin, kun harkitaan kielteisen päätöksen tekemistä tai olemassa olevien aselupien peruuttamista, kertoo ylitarkastaja Tarja Ranta tiedotteessa.

Ohjeesta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, jos on epäilystä siitä, ovatko omissa taustoissa olevat teot esteenä aseluvan myöntämiselle.

Ohjeen liitteissä listataan tyypillisiä tekoja – rikoksia, rikkomuksia, epätoivottavaa käyttäytymistä – joilla voi olla vaikutusta luvan saamiseen tai sen peruuttamiseen. Julkisesti nähtävillä olevan ohjeen toivotaan myös osaltaan lisäävän poliisin aselupaharkinnan läpinäkyvyyttä.

Ampuma-aselaki ja -asetus ovat ohjeen yläpuolella, joten ohjeesta on perustellusta syystä mahdollista poiketa lain ja asetuksen mukaisesti.

Poliisihallituksen mukaan valtaosa aseluvan hakijoista saa asiassaan myönteisen päätöksen. Toisinaan kuitenkin on tarpeen tehdä kielteinen päätös, liittää myönnettävään lupaan ehtoja tai peruuttaa olemassa oleva aselupa.