Päätoimittajat edellyttävät hallitukselta läpinäkyvyyttä myös poikkeusoloissa – esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelu jäänyt pimentoon

Päätoimittajien yhdistys on julkaissut kannanoton, jossa se ilmaisee huolensa hallituksen päätösten valmistelun läpinäkyvyydestä. Yhdistys edellyttää julkisuusperiaatteen noudattamista myös poikkeusoloissa.

Kannanotossa sanotaan, että esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelun konkreettiset yksityiskohdat on pidetty täysin poissa julkisuudesta, vaikka valtioneuvoston kanslia on mediatietojen mukaan pyytänyt muilta ministeriöiltä lausuntoja kaavailtuihin rajoituksiin jo helmikuussa.

Yhdistys huomauttaa, että kansalaisten arkeen merkittävästi vaikuttavista toimista on välttämätöntä käydä yhteiskunnallista keskustelua jo valmistelun aikana. Avoimuus on keskeinen osa demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoa.

–  Julkisuuslain mukaan myös poikkeusolojen varautumiseen liittyvät tiedot ovat normaaliin tapaan julkisia, jollei tiedon antamisesta ole vahinkoa varautumiselle. On vaikea nähdä, mitä vahinkoa julkisuudesta voisi olla liikkumisrajoitusten toteuttamiselle, kannanotossa kirjoitetaan.

Liikkumisrajoitusten mahdollisesti tullessa voimaan Päätoimittajien yhdistys edellyttää myös, että toimittajien ja kuvaajien normaalit liikkumis- ja työskentelymahdollisuudet turvataan.

Päätoimittajien mukaan myös viime keväänä tiedon saaminen erityisesti valmisteluvaiheessa osoittautui useaan otteeseen mahdottomaksi.

–  Poliittisesti herkkiä ja taloudellisesti merkittäviä ratkaisuja valmisteltiin viime tingassa työryhmissä, joiden esitykset vietiin suoraan hallituksen neuvotteluihin ja julkistettiin vasta päätöksenteon jälkeen. Käytäntö ei ole millään muotoa hyväksyttävä eikä julkisuuslain mukainen, kannanotossa sanotaan.

Valmiuslain pykälien 106 ja 107 ottaminen käyttöön herättää päätoimittajissa huolta siitä, että valtioneuvoston kanslian johtovastuun vahvistaminen vaikeuttaa tiedonsaantia entisestään.

Pykälien laaja muotoilu mahdollistaa sen, että toimivaltaisia viranomaisia ja myös kuntia rajoitettaisiin tai jopa kiellettäisiin esittämästä omia näkökantojaan kiistanalaisissa asioissa. Jo pykälien käyttöönoton valmistelu on päätoimittajien havaintojen mukaan vähentänyt eri toimijoiden halukkuutta kommentoida valmistelussa olevia hankkeita.

Päätoimittajat viittaa kannanotossaan sekä valtionhallinnon viestintäsuositukseen että valtioneuvoston viestintästrategiaan, joissa valmistelun ja päätöksenteon avoimuus on kirjattu arvoksi. Viestintästrategiassa linjataan lisäksi, että ”myös keskeneräisestä voi ja pitää viestiä”.

–  Poikkeusoloissa tämä linjaus vaikuttaa unohtuneen, päätoimittajat arvostelevat.

Vuonna 1972 perustettu Päätoimittajien yhdistys (PTY) on uutismedioiden päätoimittajien yhdysside, joka edistää jäsentensä osaamista, yleissivistystä ja ammatillisia toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu päätoimittajia, pääkirjoitustoimittajia ja toimituspäälliköitä sekä vastaavissa tehtävissä toimivia journalisteja. Yhdistyksen puheenjohtaja on STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.