Hiljaisuus Kulmunin ilmastorahastoesityksen ympärillä on kummallista – tuliko ehdotus väärästä puolueesta?

Pääkirjoitus

Keskustan puoluevaltuusto otti viikonvaihteessa vahvasti kantaa ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Puoluevaltuusto korosti kannanotossaan, että ilmastonmuutosta koskevan päätöksenteon on perustuttava luulojen ja mielipiteiden sijasta tutkittuun tietoon.

Tyyli, jolla ilmastonmuutoksesta on viime aikoina keskusteltu, vaatii keskustan mielestä myös pikaista remonttia. Keskustan puoluevaltuuston mukaan ”ihmisiä, elinkeinoja ja alueita jakava ja paikoitellen hyvinkin repivällä keskustelulla” on ollut pelkästään kielteinen vaikutus ilmastomuutoksen hillitsemisessä.

Syyllisten etsimisen sijaan ilmastomuutoskeskustelussa katseet onkin käännettävä käytännön toimiin.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin ehdotus oman vihreän teollisuusohjelman ja ilmastorahaston perustamisesta veisi asioita oikeille raiteille. Epätoivon ja ilmastoahdistuksen sijaan suomalaiset voisivat keskittää voimavaransa konkreettisten ratkaisujen etsimiseen.

Valtion myötävaikutuksella perustettava ilmastorahasto vastaisi erinomaisesti tähän tarpeeseen. Rahastolle luulisi olevan kysyntää myös ilmastokeskustelusta ahdistuneen kansan keskuudessa.

Suomella on runsaasti aikaisempaa kokemusta vihreän teknologian kehittämisestä ja jalostamisesta. Perusta seuraavan vihreän teollisuuden vallankumouksen toteuttamiselle on siis kunnossa.

Vihreän vallankumouksen toteuttaminen toisi työtä ja hyvinvointia Suomeen. Lisäksi sillä olisi ilmaston kannalta myönteinen vaikutus.

Jos vaihtoehtona on kieltoihin ja sanktioihin perustuva malli, joka pahimmillaan vie Suomesta pois niin yritykset kuin työpaikatkin, valinnan ei luulisi tuottavan tuskaa.

Valtion myötäsukainen suhtautuminen yrityksiin, jotka kehittävät ja investoivat päästöjen vähentämiseen tähtäävään teknologiaa, pitäisi olla itsestäänselvyys. Ilmastorahaston perustamisessa olisikin päästävä eteenpäin nopealla aikataululla.

Viime kuukausien keskustelujen perusteella voisi kuvitella, että ilmastonmuutoksen hillitseminen kiinnostaa muitakin puolueita kuin keskustaa.

Kansalaiset kaipaavat ilmastonmuutoksen osalta valtiovallalta myönteisiä ja rohkaisevia viestejä.

Kulmunin ehdotus ilmastorahastosta täyttää tämän tarpeen – vieläpä taloudellisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla

Mielenkiintoista onkin, että muut puoluejohtajat ja -vaikuttajat eivät ole kommentoineet keskustan puheenjohtajan aloitetta millään tavalla. Viime kuukausien keskustelujen perusteella voisi kuvitella, että ilmastonmuutoksen hillitseminen kiinnostaa muitakin puolueita kuin keskustaa.

Järkevää selitystä syvään hiljaisuuteen on vaikea löytää.