Valinnanvapaus säilytettävä jätteenkuljetuksessa

Mielipide

Ympäristöministeriön lausunnolle lähettämän jätelain muutosesityksen perusteella kaikkien kuntien  kiinteistöjen pakkaus- ja biojätteet siirrettäisiin kunnan järjestämään keskitettyyn jätteiden keräykseen.

Tämä tarkoittaisi, että kiinteistöjen omistajilla ei olisi enää jatkossa mahdollisuutta päättää itse jätteidensä kuljettajasta. Muutos tulisi voimaan pakkaus- ja biojätteiden kohdalla kahden vuoden siirtymäajalla ja polttokelpoisten jätteiden osalta viiden vuoden siirtymällä. 

Pakkosiirto kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vie asukkailta valinnanvapauden, heikentää yrittäjyyden mahdollisuuksia ja lisää kunnallista byrokratiaa. Voittajina isoissa kilpailutuksissa ovat useimmiten valtakunnalliset ja kansainväliset isot toimijat. Uudistus vaarantaa satojen yritysten toiminnan ja tuhannet työpaikat.

Jätelakiesitykseen otetuilla suositusluontoisilla kilpailutuskirjauksilla ei ole riittävää vaikutusta julkisten kilpailutusten lopputulokseen. Vastaavia kirjauksia on jo nyt ollut voimassa olevassa hankintalaissa ja kilpailutustavoitteissa.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan yrittäjyystyöryhmä vaatii, että uudessa jätelaissa säilytetään kuntien valinnanvapaus päättää tavasta järjestää jätteiden keräys omalla alueellaan.

Kuntien päätösvaltaa tässä asiassa ei tule jatkossakaan kaventaa. Työryhmä pitää tärkeänä, että jätelain muutos sisältää vanhan jätelain mukaisesti kiinteistön haltijan mahdollisuuden järjestää ja kilpailuttaa itse oma jätteenkuljetuksensa.

Viljo Långström

Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan yrittäjyystyöryhmä