Inhimillisyyttä vanhusten hoitoon

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset on huolissaan vanhustenhoidossa ilmenneiden epäkohtien jatkuvasta lisääntymisestä. Niitä on sekä yksityisiä että julkisia palveluja tuottavissa yksiköissä.

Liian pienet henkilöstöresurssit ja kouluttamattomien työntekijöiden käyttäminen hoivatyössä heikentävät monin tavoin vanhusasiakkaiden turvallista arkea.

Laadukkaaseen hoivaan kuuluu ammattilaisten oikea-aikaisesti toteuttama lääkehoito, ravitsemus, yksilöllinen hoito ja kuntoutus. Tämän turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset kannattaa hoitajamitoituksen kirjaamista vanhuspalvelulakiin.

Keskustanaiset korostaa myös hyvän johtamisen tärkeyttä ja sitä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön resurssit kohdennetaan hoitotyöhön.

Keskustanaiset haluaa kiinnittää huomiota myös kotihoitoon.

Kotiin annettavien palvelujen kehittämistä tulee jatkaa yhdessä hoivapalvelujen tuottajien kanssa.

Myös omaishoitoon tarvitaan lisää taloudellisia resursseja ja omaishoitajien vapaapäiviä.

Perhehoitoa tarjoavat yritykset voivat olla hyvä ratkaisu omaishoidon tarpeisiin. Perhehoito on tehostettua palveluasumista kevyempi ja kodinomaisempi vaihtoehto.

Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri

Puheenjohtaja Johanna Vakkuri, varapuheenjohtaja Ulla Savola

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen