Savola, Sipilä ja Ovaska: Suomen edustustoverkon vahvistaminen parantaa kansalaisten palveluja ja yritysten vientiedellytyksiä

Suomen edustustot

Keskustan ulkoasiainvaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Mikko Savola, Juha Sipilä ja Jouni Ovaska, ovat tyytyväisiä hallituksen budjettiesityksen panostuksiin Suomen edustustoverkkoon.

– Suomen edustustot maailmalla ovat tärkeä osa Suomen ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikan toimeenpanoa. Ne palvelevat laajasti suomalaisia, Suomen etua yhteiskunnan eri sektoreilla, vahvistavat Suomen maakuvaa ja avaavat ovia suomalaisyrityksien vientiponnisteluille, kolmikko toteaa.

Heidän mukaansa lisäpanostukset nykyisen edustustoverkon ylläpitämiseen ja neljän uuden edustuston avaaminen vuosina 2020–2022 on merkittävä ja tärkeä parannus Suomen ja suomalaisten edun ajamiseen maailmalla.

– Suomen kannalta keskeisimpien edustustojen on oltava pääsääntöisesti ennemmin omistus- kuin vuokrakiinteistöissä, sillä pitkällä tähtäimellä omistuskiinteistöt tulevat vuokraamista edullisemmiksi, Savola, Sipilä ja Ovaska katsovat.

He painottavat, että kyse on Suomen valtion omaisuudesta, jonka arvosta ja kunnosta on pidettävä hyvää huolta.

– Lisääntyneet vaatimukset turvallisuudessa ja digitalisaatiossa edellyttävät myös riittäviä resursseja.

Keskustan valiokuntaryhmä katsoo, että edustustojen resurssien vahvistaminen palvelee myös osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja työperusteisen oleskeluvan käsittelyaikojen nopeutumista. Tämä on tärkeää erityisesti kausiluonteista työtä tarjoavien työnantajien näkökulmasta.

Valiokuntaryhmä pitää tärkeänä myös budjettiesityksen lisäpanostuksia yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun.

– Lisämäärärahojen kohdentaminen Business Finlandin kansainvälistymisresurssien vahvistamiseen ja Business Finlandin avustusvaltuuksiin yritysten kansainvälistymisen vauhdittamisessa on merkittävä panostus, joka avaa markkinoita suomalaisyrityksille, vahvistaa vientiä ja tuo uutta työtä.