Pirttilahti: "Ei ole vähäinen seikka, millä julkiset kiinteistöt lämmitetään"

Kilpailutus

Pelkästään valtiolla on omistuksessaan tai hallinnassaan satoja miljoonia neliöitä lämmitettyjä kiinteistöjä. Tämän lisäksi on vielä suuri määrä muita julkisia tiloja.

– Tämän volyymin huomioiden ei ole vähäinen seikka, millä kiinteistöt lämmitetään, kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) huomauttaa.

Pirttilahden mielestä julkisten kiinteistöjen lämmitysenergian kilpailutuksissa ei ole onnistuttu turvaamaan kokonaisedullisuutta. Tästä on esimerkkinä Senaattikiinteistöjen kilpailuttama vankiloiden lämmitysenergia.

– Vankiloiden tarvitsema lämpöenergia kilpailutettiin suurissa kokonaisuuksissa: koko Suomi jaettiin kolmeen alueeseen ja palveluntarjoajan piti pystyä hoitamaan koko alueen energiatoimitus. Muitakin vastaavia esimerkkejä olisi vaikkapa varuskunnista, Pirttilahti toteaa julkisten kiinteistöjen energian hankinnasta jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Pirttilahti huomauttaa, että pienet toimijat jäivät vankilakilpailutuksesta ulos heti kättelyssä.

– Heillä ei ollut mahdollisuuksia edes osallistua näin suureen kilpailutukseen. Paikallisten yrittäjien palvelut jäävät kokonaan hyödyntämättä, sanoo Pirttilahti.

Yhdelle alueelle vankiloiden lämmöntuottajaksi valittiin kanadalaisomisteinen yhtiö, joka käyttää venäläistä pellettiä. Kilpailutuksen tuloksena esimerkiksi Vilppulan vankilassa lämmön hinta on jatkossa kolmanneksen kalliimpaa entiseen verrattuna, kun lämpö vielä tuotettiin paikallisella hakkeella.

– Nyt maksetaan korkeampaa hintaa, paikallinen työllisyys ja yritystoiminta kärsivät. Ympäristön kannaltakaan tilanne ei ole hyvä, koska suuren toimijan pelletti tuodaan Venäjältä eikä kestävyyskriteereistä voida varmistua, toteaa Pirttilahti.

Vuoden alussa voimaan tullut hankintalaki mahdollistaa entistä paremmin muullakin kuin hinnalla kilpailemisen.

Kilpailutekijöinä voivat olla innovatiivisuus, sosiaaliset tekijät sekä työllisyys- ja ympäristönäkökulmat. Hankinnat voidaan myös jakaa siten, että pienemmätkin toimijat pääsevät mukaan kilpailuun.

– Siihen, että julkiset hankinnat ovat todella kustannustehokkaita ja kokonaisuudessaan edullisia veronmaksajille, vaikuttaa muukin kuin pelkkä hintalappu, sanoo Pirttilahti.