Päijät-Hämeen piiri haluaa pitää kunnat itsenäisinä: ”Suurkunta veisi päätökset pois ruohonjuuritasolta”

Piirikokous

Keskustan Päijät-Hämeen piiri kokoontui lauantaina piirikokoukseensa Hollolaan.

Puolueen terveiset kokousväelle toi varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen.

Hän painotti puheessaan keskustan olevan ihmisten arjen asialla ja peräänkuulutti lapsiperheiden aseman parantamista ja lapsiystävällisempää ilmapiiriä.

Honkonen korosti myös luontopolitiikan merkitystä puolueelle.

– Ihminen on osa luontoa ja meidän tulee pitää siitä huolta, varapuheenjohtaja sanoi.

Kokouksessa vieraili myös puolustusministeri Antti Kaikkonen Hän kertoi muun muassa puolustusvoimien tulevaisuuden hankinnoista sekä maanpuolustustyön ja asevelvollisuuden kehittämisestä.

Keskustelussa nousivat esiin nousivat muun muassa lähituotteiden kaupan hyllyille pääsemisen helpottaminen, syrjäytyneiden nuorten suuri määrä maakunnassa sekä vanhustenhoidon epäkohdat.

Kannanotossaan päijäthämäläiset korostivat muun muassa itsenäisten kuntien merkitystä.

– Yhteistyölle on aina tilaa ja sitä sopua on vaalittava jokaiselta taholta ja jokaiseen suuntaan. Tämä ei estä sitä, että Päijät-Hämeessä voimme jatkossakin olla vapain mielin itsenäisiä kuntia ilman minkään isomman tahon painostamista, piirikokous totesi.

Se korosti läheisyysperiaatteen ja lähidemokratian olevan Päijät-Hämeen keskustalle tärkeitä arvoja.

– Lähellä olevilla päätöksentekijöillä on paikallista tietoa ja tuntumaa päätettäviin asioihin ja he ovat parhaita asiantuntijoita valvomaan oman lähiseudun etua. Suurkunta tulisi viemään päätökset pois ruohonjuuritasolta.

Myös palveluiden on pysyttävä lähellä ihmisiä. Kansalaisilla on oltava mahdollisuus elää ja perustaa perhe myös kauempana kasvukeskuksista.

– Keskusta kannattaa hajautettua kotiseutujen yhteiskuntaa, piirikokous alleviivasi.

–·Keskusta kannattaa hajautettua kotiseutujen yhteiskuntaa, Päijät-Hämeen piirikokous totesi. (Kuva: Jukka Sällinen)

Piirikokous otti kantaa myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelmaan.

– Kuntien alibudjetoinnin keinoin suunnittelemat sote-säästöt eivät ole toteutuneet ja nyt yhtymässä on käynnissä laajat lomautus- ja irtisanomistoimenpiteet taloutensa vakauttamiseksi. Tämä on todellinen uhka päijäthämäläisten palveluiden saatavuudelle, henkilökunnan jaksamiselle ja muutosohjelman toteutukselle, keskustan Päijät-Hämeen piiri totesi yksimielisesti.

Sen mukaan säästöjen sijaan päähuomio pitäisi olla sote-muutosohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Ohjelma on investointi tulevaisuuteen, jonka tavoitteena on kansalaisten erilaiset tarpeet huomioivien toimintatapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä. Muutosohjelma luo perustan toiminnan kustannustehokkuudelle. Nyt samanaikaiset säästöt uhkaavat heikentää uudistamisen resursointia ja henkilökunnan jaksamista.

Samassa yhteydessä verkostomaisen palvelukokonaisuuden tueksi tarvitaan vahvaa tietojärjestelmien uudistamista, sähköisten asiointitapojen kehittämistä j akansalaisten omien terveyden edistäminen ja omahoidon taitojen parantamista, kannanotossa todetaan.

Keskustan Päijät-Hämeen piirin johto säilyy entisellään.

Puheenjohtajan nuijan varressa jatkaa orimattilalainen Jukka Mölsä. Varapuheenjohtajina ovat niin ikään jo kuluvalla kaudella tehtävää hoitaneet Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Sysmästä ja Vesa-Matti Virtanen Lahdesta.