Lapin keskustapiirit haluavat pitää kaksi päivystävää sairaalaa

Lappi

Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit vaativat perusterveydenhuollon päivystysten ylläpitämistä nykymuodossaan Lapin alueella.

Keskustapiirit haluavat lausunnossaan sote-uudistuksesta myös terveydenhuoltolakiin kirjauksen Lapin maakunnan oikeudesta pitää yllä kahta erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Keskustapiirit pitävät tärkeänä, että synnytystoiminta jatkuu Lapissa nykyisessä laajuudessaan. Synnytysmäärien poikkeusluvan raja tulee poistaa.

Lapin keskustapiirit haluavat myös, että alueille jää enemmän harkintavaltaa poiketa leikkausten lukumäärävaatimuksista muun muassa tekonivelten, tiettyjen syöpien ja selkäleikkausten osalta.

– Maakunnan sisällä voidaan sopia leikkausten työnjaosta sen perusteella, kummalla yksiköllä on vahvempi osaaminen ja suhteellinen etu leikkaustoiminnassa, keskustapiirit katsovat lausunnossaan.