Keskustan Paloniemi: Perhehoitajien hyvinvoinnissa on puutteita – "Otetaan puheeksi vain harvoin, joskus tai ei koskaan" 

Perhehoito

Perhehoitoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) on huolissaan perhehoitajien hyvinvoinnista ja terveystarkastusten laiminlyönneistä.

Sijaisvanhemmat tekevät Paloniemen mukaan tärkeää, mutta samalla kuormittavaa työtä ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen olisi erittäin tärkeää.

– Läheskään kaikki perhehoitajat eivät ole käyneet terveystarkastuksissa, vaikka he ovat tienneet niistä. Hyvinvointi otetaan yleensäkin puheeksi vain harvoin, joskus tai ei koskaan, hän harmittelee. 

Noin puolet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijan Nina Rauhalan opinnäytetyötään varten toteuttamaan hyvinvointikyselyyn vastanneista perhehoitajista on ollut huolestunut mielialastaan viimeisen puolen vuoden aikana ja he ovat myös kertoneet siitä.  

Paloniemen mielestä nämä tulokset on otettava vakavasti ja tarjottava perhehoitajille oikea-aikaista tukea.

– Vuoden 2016 heinäkuusta alkaen kunnan on pitänyt järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa.

– Lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä perhehoitajalle hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kansanedustaja muistuttaa.

Suurin osa perhehoitajista kokee toki hyvinvointinsa melko hyväksi ja he ovat Paloniemen mukaan saaneet tukea sijaisvanhemmuuteensa.

– Perhehoitajien mukaan heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteellään on merkitystä sijoitettua lasta koskevissa asioissa. Motivaatio työhön on monilla sijaisvanhemmilla lisääntynyt kokemuksesta, että on kyennyt vaikuttamaan positiivisesti sijoitetun lapsen elämään ja voineensa tehdä hyvää muille, hän iloitsee.

Hyvinvointia eniten haastavat tekijät ovat suurimman vastaajajoukon mielestä sijoitetun lapsen levottomuus, kiintymyssuhteet ja traumakokemusten vaikutukset.

– Muista huolenaiheista nousi esiin se, että parisuhteessa elävät sijaisvanhemmat viettävät vain harvoin aikaa kumppaninsa kanssa, Aila Paloniemi painottaa.

Juttua muokattu 10.11. klo 10.37: Lisätty maininta siitä, että hyvinvointikysely perustuu Tampereen ammattikorkeakoulussa työn alla olevaan opinnäytetyöhön.