Keskustan Paloniemi: Osatyökykyiset kiinni työelämään uusilla keinoilla

Keskusta

– Arvioiden mukaan vain korkeintaan 40 prosenttia osatyökykyisistä on töissä. Osatyökykyisyys altistaa työttömyydelle ja osa-aikatyölle ja sitä kautta köyhyydelle. Keskusta pitää tätä vakavana ongelmana ja aiommekin hakea uusia ratkaisuja osatyökykyisten työllistämiseksi, sanoo keskustan köyhyystyöryhmän puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja Aila Paloniemi.

– Suurin ongelma on tällä hetkellä se, että lukuisten osatyökykyisten ihmisten tilannetta ja todellista työkykyä ei ole selvitetty. Tämän vuoksi osatyökykyiset ovat pääosin kuntouttavassa työtoiminnassa.

– Ihmisiä tuupitaan yhdestä kuntouttavasta työstä toiseen, jossa palkkaa maksetaan 9 euroa päivältä samaan aikaan kun he voisivat tehdä työtä kunnon palkalla. Tämä ei voi olla oikein, toteaa Paloniemi.

Myös puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä käsitteli osatyökykyisten tilannetta linjapuheessaan viime viikonlopun keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa.

– Puheenjohtaja Sipilä toi esiin, että on löydettävä uusia keinoja osatyökykyisten työllistymiseksi ja heidän asemansa parantamiseksi yhteiskunnassa. Sipilä esitti muun muassa erillisiä osatyökykyisille suunnattuja työvoimatoimistoja. Tämä voisi olla yksi hyvä ja tarpeellinen ratkaisu, Paloniemi toteaa.

– Ei voi olla niin, että osatyökykyiset jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle sairauden tai vamman takia. Niin kuin Sipilä totesi, kaikkien on päästävä kasvuun mukaan. Osatyökykyisten ihmisten todellisen työkyvyn selvittäminen olisi nyt aivan ensimmäisen askel tähän, Paloniemi vaatii.

Rekrytoinneissa työnantajat pitävät tärkeimpinä tekijöitä hakijan asennetta, osaamista ja motivaatiota.

– On huomattava, että osatyökykyisyys ei vaikuta mihinkään näistä heikentävästi, vaan kyse on enemminkin siitä, että työnantajalla ei ole tarpeeksi tietoa osatyökykyisyydestä eikä siitä mitä erilaisia tukia työnantajan on mahdollista saada osatyökykyisen työllistämiseen. Joskus kyse on myös asenteista ja vääristä oletuksista, Paloniemi harmittelee.

Hallituksen kärkihanke Osatyökykyisille tie työelämään- keskittyy juuri asenteiden muuttamiseen tiedotuksen ja erilaisten selvitysten ja tutkimusten kautta. Lisäksi hankkeessa haetaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja työllistymiseen, osallistumiseen ja esimerkiksi opinnoista työelämään siirtymiseen.

– Kärkihanke on viitoittanut tietä oikeaan suuntaan. Erityisen arvokasta hankkeessa on ollut se, että maakunnissa tehtävissä kokeiluissa on ollut mukana laajasti eri tahoja mukaan lukien työnantajat. Tarvitsemme lisää tämän tyyppisiä uusia ratkaisuja ja panostuksia. Tärkeää on yhteistyö osatyökykyisten ja eri tahojen välillä, Paloniemi toteaa.