Keskusta sitoo tehtävänsä Suomen uudelleenrakentamiseen: "Kaikkien mukana pitäminen istuu koko Suomen puolueelle"

Keskusta

– Koronakevät on ollut poikkeuksellista aikaa, jonka vaikutuksia emme vielä täysin näe. Tulevaisuudesta varmaa on se, että kriisin jälkeinen uudelleenrakentaminen kestää pitkään. Se vaatii koko Suomen kehittämistä tavalla, joka tukee lasten ja perheiden hyvinvointia, talouden rakenteiden uudistamista sekä kuntien ja maakuntien peruspalveluiden takaamista ihmisten turvallisen arjen varmistamiseksi, keskustan puoluevaltuusto toteaa kannanotossaan.

Se korostaa, että kyseessä ei ole vain yhden vaalikauden urakka, vaan niin vaativa ja merkittävä hanke, että keskusta sitoo uudelleenrakentamisen osaksi Uuden huomisen -uudistusohjelmaansa.

Keskustan mukaan uudelleenrakentamisen kulmakivet löytyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, talouden aktivoinnista esimerkiksi Suomen luonnon tarjoamilla vihreän teknologian mahdollisuuksilla, kouluttamalla uutta osaamista sekä hyödyntämällä paikallisia vahvuuksia ympäri Suomen.

– Lasten ja perheiden hyvinvointi varmistetaan parhaiten etukäteen. Hyvinvoiva perhe tukee lapsen ja nuoren oppimista sekä kiinnittymistä yhteiskuntaan, kannanotossa katsotaan.

Keskusta pitää tärkeänä, että tiukentuneessa taloustilanteessakin lapsilisien ja muiden lapsiperheiden etuuksien tasosta pidetään huolta, eikä niitä leikata.

– Lasten hyvinvointia tukee myös jokaiselle harrastuksen mahdollistaminen, mistä keskusta haluaa tehdä maan tavan.

Kannanotossa huomautetaan, että perheiden kohtaama työttömyys vaikuttaa väistämättä lasten, nuorten ja heidän perheiden hyvinvointiin.

– Siksi taloutta on voitava uudistaa tavalla, joka mahdollistaa uusia työpaikkoja.

Esimerkkikeinoina työllisyyden parantamiseksi puoluevaltuusto listaa paikallisen sopimisen edistämisen, työttömyysturvan uudistamisen työn vastaanottamiseen vahvemmin kannustaen, ammatillisen koulutuksen tiivistämisen kahteen vuoteen, vihreän teknologian ja siinä Suomen suhteellisen edun paremman hyödyntämisen sekä ohjelman kotimaisen omistamisen edistämiseen ja teollisen tuotannon kotiuttamiseen takaisin Suomeen.

Puoluevaltuusto edellyttää myös, että peruspalvelut on turvattava koko maassa ja kuntien eriarvoistuminen on pysäytettävä.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle on koronakriisi antanut vain lisää perusteluja. Uudistus on laitettava toteen.

Keskustan mielestä uudistuksessa keskeistä on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisilleKuntien rahoituksen varmistamiseksi on pohdittava esimerkiksi pääomaverotuottojen osittaista ohjaamista kunnille, se ehdottaa-

Puoluevaltuusto huomauttaa, että kaikkien mukana pitäminen on koronakriisin jälkeen entistäkin haastavampi tehtävä.

– Kuitenkaan tilanne, jossa varaudumme aikaisempaa hankalampiin aikoihin, ei estä välittämästä toisistamme. Se on nyt entistä suotavampaa.